Bij veel mensen die uiteindelijk in de zorg terecht komen is er meer aan de hand dan alleen het ziektebeeld. Herhaaldelijk is hun maatschappelijk leven ontwricht en spelen er allerlei psychosociale zaken, variërend van geldproblemen tot eenzaamheid en problemen met huisvesting. De behoeften van psychisch kwetsbare mensen liggen dan ook op verschillende gebieden. Daarom is het belangrijk dat professionals van verschillende disciplines van binnen en buiten de zorg goed samenwerken om mensen in de wijk te helpen. 

 

Toch blijft de samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein nog vaak uit. Redenen hiervoor zijn andere vormen van financiering, andere regels en verantwoordelijkheden en issues rondom privacy. Maar voor cliënten is het van belang dat verschillende disciplines wél echt gaan samenwerken. 

 

Gezondeboel wil graag haar steentje bijdragen bij het realiseren van integrale samenwerking. Wij geloven er dan ook in dat we hier al een eerste stap in kunnen maken. Hoe doen we dat? 

 

Eigen regie en Positieve Gezondheid

Eigen regie is een centraal concept in de huidige transities en transformatie van het sociale domein. Bij Gezondeboel bieden we ruimte voor eigen regie door het aanbieden van verschillende online trainingen die zelfstandig kunnen worden gevolgd. Het is belangrijk dat de eigen regie van de cliënt wordt gestimuleerd; hij of zij kan zelf kiezen waar hij mee aan de slag wil gaan om zich weer beter te voelen. Daarnaast zijn veel van de online trainingen gebaseerd op Positieve Gezondheid, waarbij de nadruk ligt op eigen regie, veerkracht en het vermogen om je aan te passen aan de maatschappij in plaats van op de klacht of ziekte. Bij Gezondeboel zijn we ervan overtuigd dat het concept ‘positieve gezondheidszorg’ een goed hulpmiddel is om de eigen regie te stimuleren en de gezondheid te versterken die er wél is.

 

Focus op achterliggende problematiek

De problemen die achter een verminderde gezondheid schuilgaan, gaan verder dan het gezondheidsdomein. Armoede, schulden, problemen rondom huisvesting, eenzaamheid, werkloosheid, een beperking, een lage opleiding of de kwaliteit en de inrichting van de leefomgeving hebben allemaal invloed op hoe gezond je bent en hoe gezond je je voelt. We focussen op achterliggende problematiek met online trainingen rondom thema’s als ‘Omgaan met geld’, ‘Alcohol’ en ‘Kennis van Gezondheid’. Onderzoek laat zien dat wanneer stressfactoren worden weggenomen en er gewerkt wordt aan maatschappelijk herstel, een behandeling effectiever kan verlopen. 

 

e-Health en informatie-uitwisseling 

Om ervoor te zorgen dat verschillende domeinen op de juiste manier kunnen samenwerken, moeten professionals op het juiste moment over de juiste informatie beschikken. Dit is waar e-Health om de hoek komt kijken. e-Health maakt domeinoverstijgende gezondheidsondersteuning mogelijk door middel van het uitwisselen van de informatie tussen professionals. Verbeterde informatie-uitwisseling draagt bij aan effectievere zorgverlening en samenwerking, wat ook bijdraagt aan het terugdringen van de wachttijden. 

 

Daarnaast zorgen digitale innovaties er ook voor dat cliënten die op de wachtlijst staan eerder kunnen worden geholpen. Zo kan een cliënt al van start gaan met zijn of haar behandeling door middel van online modules, terwijl hij of zij nog op de wachtlijst staat. Een mooi voorbeeld hiervan is de online training ‘Eerste stap naar herstel’. Verergering van de klachten kan zo worden voorkomen en een deel van de overige domeinen die zich ontfermen over de cliënt kan zo worden ontzorgd. 

 

Shift naar preventie 

In de afgelopen jaren hebben verschillende (maatschappelijke) organisaties en bestuurders de rol van preventie hoger op de prioriteitenlijst gezet. Een voorbeeld hiervan is het Nationaal Preventieakkoord, waarin diverse afspraken staan om Nederland gezonder te maken. Er wordt naar gestreefd om de gestelde ambities, samen met ruim zeventig landelijk partijen, te hebben behaald in 2040. Verder is er sinds 2019 besloten om een leefstijlgerichte, preventieve interventie deels uit de zorgverzekeringswet (zvw) te bekostigen. Veel gemeenten hebben ook aangegeven deel te willen nemen aan preventie. In 2019 zijn er landelijke afspraken gesteld tussen VNG en Zorgverzekeraars Nederland, om een structurele samenwerking in de regio mogelijk te maken. Daarin speelt preventie een belangrijke rol. 

 

Al deze ontwikkelingen op het gebied van de zorg laten zien dat er kansen zijn voor het verbeteren van preventie. Bij Gezondeboel zien we ook het belang en de kansen van preventie. Door online trainingen in een vroeg stadium beschikbaar te stellen bieden we een laagdrempelige interventie die toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen. Daarnaast zijn we aan het experimenteren met het opzetten van een zelfhulpportaal. Cliënten die nog niet in begeleiding of behandeling zitten, kunnen hier zelfstandig mee aan de slag gaan.

 

Het veld blijft duidelijk veranderen. Om zo goed mogelijk in te blijven spelen of de vragen en behoeften binnen het sociaal domein proberen wij zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen. Heb jij hier ideeën over? Dan gaan we graag met jou in gesprek. 

Misschien ook interessant

5 tips voor werk-privebalans

5 tips om de werk-privébalans van jouw werknemers te bewaken

Post Views: 1.336

Lees meer
Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Hoe pakken we duurzame inzetbaarheid vanuit de kern aan? Lees er meer over in deze blog.

Lees meer
ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

Post Views: 1.719

Lees meer
Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Post Views: 2.994

Lees meer
Burn-out asessment tool

Burn-out Assesment tool: wat is het en hoe zet je het in?

Post Views: 1.492

Lees meer