Meer dan de helft van al het ziekteverzuim heeft een psychische oorzaak. Zo ervaart jaarlijks 17% van de beroepsbevolking in Nederland burn-outklachten en symptomen; dat is 1 op de 6 werknemers. De Burn-out Assesment tool (BAT) is een gratis, betrouwbare en valide vragenlijst, die het risico op een burn-out in kaart brengt. In dit artikel lees je wie er allemaal gebruik kunnen maken van de BAT en hoe.

De UBOS-vragenlijst is al jaren de standaard wanneer het gaat om screenen op burn-out gerelateerde klachten. Maar met 35 jaar trouwe dienst is de UBOS ook verouderd. Zodoende dat verschillende wetenschappers (waaronder de auteur van de UBOS) het tijd vonden voor een nieuw burn-out vragenlijst, met als resultaat de BAT. Een vragenlijst gebaseerd op de meest recente wetenschappelijk kennis, die ook kan worden afgenomen bij mensen zonder (betaalde) baan.

Schalen

De BAT meet de vier belangrijkste kernsymptomen (uitputting, cognitief en emotioneel controleverlies, en mentale distantie) en twee bijkomende symptomen (gedragsmatige en psychosomatische spanningsklachten). De vragenlijst bestaat uit 34 items en neemt vijf tot tien minuten in beslag om in te vullen.

Wat is een burn-out?

De auteurs van de BAT omschrijven burn-out als volgt: “Burn-out is een werkgerelateerde aandoening die voorkomt bij werknemers die gedurende een langere periode productief en zonder problemen hebben gewerkt tot de tevredenheid van zichzelf en anderen. Extreme vermoeidheid, ontregeling van emotionele en cognitieve processen, én mentaal afstand nemen kunnen gezien worden als de kernelementen van het syndroom. Het mentaal distantiëren kan gezien worden als een disfunctionele poging om verdere uitputting te voorkomen”. 

Deze kernsymptomen worden vergezeld door secundaire symptomen, zoals een depressieve stemming, en gedragsmatige en psychosomatische spanningsklachten (Handleiding burn-out assessment tool, 2020).

Wie kunnen er gebruikmaken van de BAT en op welke manier?

De BAT kan niet alleen worden gebruikt voor het meten van burn-outklachten, maar ook voor preventie en begeleiding. Zo kunnen hulpverleners (huisarts, Arboarts, psycholoog en POH) de vragenlijst onder andere gebruiken om te zien of een behandeling aanslaat. Handig, want op die manier kan beter worden ingeschat of een burn-out patiënt klaar is om weer aan het werk te gaan. Bedrijven daarentegen kunnen de tool gebruiken om een beter beeld te krijgen van het welzijn op de werkvloer, om indien nodig preventieve maatregelen te treffen.

 

Individueel of in groepsverband 

De BAT kan zowel individueel als in groepsverband  worden ingevuld. Bij individueel gebruik zal dat meestal in het kader van een burn-out diagnostiek zijn en bij groepen in het kader van screening of benchmarking. In Nederland kan een groepsgewijze afname bijvoorbeeld in het kader van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) gebeuren en kan een individuele afname plaatsvinden in het kader van een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) of Preventief Medische Onderzoek (PMO), al dan niet in combinatie met de multidisciplinaire richtlijn Overspanning en Burn-out voor eerstelijnsprofessionals.

 

Contextvrije versie

In de meeste gevallen is werk de hoofdoorzaak van een burn-out, maar het hoeft niet de unieke oorzaak te zijn. Daarom is het belangrijk om het concept ‘werk’ breder op te vatten dan enkel het verrichten van betaalde arbeid. Zo kunnen studies, vrijwilligerswerk of professionele sportactiviteiten ook onder de noemer ‘werk’ vallen. Zodoende is er ook een contextvrije versie van de BAT ontwikkeld. Een voor mensen zonder een (betaalde) baan.

Belangrijk om te weten 

Hieronder lees je nog enkele punten die belangrijk zijn met betrekking tot de BAT. 

  1. De BAT is gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke kennis.
  2. De BAT stelt geen diagnose van burn-out, maar is een meting van burn-outklachten. Daarom wordt er altijd verwezen naar ‘de mate van burn-out’ i.p.v. naar ‘burn-out’.
  3. De BAT kan zowel gebruikt worden voor een individuele afname als een groepsgewijze afname. 
  4. De BAT bestaat uit twee versies: 
  • Werkgerelateerd 
  • Contextvrij/algemeen

Heb je hulp nodig of heb je nog meer vragen over het gebruik van de BAT? Neem dan contact met ons op door te mailen naar: gamze@therapieland.nl

Wil je de BAT graag inzetten?

Misschien ook interessant

5 tips voor werk-privebalans

5 tips om de werk-privébalans van jouw werknemers te bewaken

Post Views: 1.337

Lees meer
Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Hoe pakken we duurzame inzetbaarheid vanuit de kern aan? Lees er meer over in deze blog.

Lees meer
ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

Post Views: 1.720

Lees meer
Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Post Views: 2.995

Lees meer

Collectieve interventies en e-Health voor meer zelfredzaamheid

Ontdek hoe we, ondanks beperkte middelen, streven naar regionale preventiedoelen door in te zetten op collectieve interventies.

Lees meer