Gezondeboel voor bedrijven

Versterken van mentale weerbaarheid van medewerkers

Dat stress op het werk beroepsziekte nummer één is, is voor de meesten geen nieuws. Een kwart van het langdurend psychisch verzuim is stressgerelateerd. Verzuim door stress en psychische klachten is te voorkomen, door vroegtijdig in te zetten op amplitie en duurzame inzetbaarheid.

 

Focus op amplitie

Veel organisaties focussen zich bij verzuim met name op de verzuimende werknemers (4%). Er zijn echter maar weinig organisaties die zich richten op het actief bevorderen van het welzijn van alle medewerkers (96%). In plaats van het enkel richten op zieke werknemers (curatie) en risicogroepen (preventie) geloven wij bij Gezondeboel in amplitie, het verhogen van vitaliteit, veerkracht en employability van alle werknemers binnen een organisatie. Dit leidt tot bevlogen, betrokken en vitale werknemers die beter beschermd zijn tegen stress, werkdruk en burn-outs.

 

Medewerkers aan zet

Om gedragsverandering in gang te brengen is het belangrijk dat werknemers zelf de regie nemen over hun fysieke en mentale welzijn. Maar hoe zorg je er nou voor dat mensen ook echt in actie komen? Het is hierbij belangrijk dat interventies aansluiten bij de belevingswereld van de medewerker. Schotel niet iedereen dezelfde interventie voor maar zorg ervoor dat medewerkers vrijheid ervaren in de keuze waaraan gewerkt kan worden en in welk tempo dat moet gebeuren.

 

Gedragsverandering door online trainingen

Het voordeel van e-Health is dat medewerkers de interventies gemakkelijk zelf kunnen opstarten door ze een breed aanbod aan online vitaliteitstrainingen te bieden. Gezondeboel biedt ruim 85 verschillende online trainingen waaraan ze in hun eigen tempo kunnen werken. Denk aan onderwerpen als ondersteuning bij overgangsklachten, balans tussen werk en privé of mindfulness trainingen. Ook kunnen we een of meerdere vragenlijsten toevoegen aan het platform. Bijvoorbeeld een CheckIn vragenlijst waarmee de medewerker zijn eigen balans kan opmaken en adviezen kan krijgen over een passend vervolg. Heeft een medewerker een extra steuntje in de rug nodig? Kies dan voor een persoonlijke coach.

 

Implementatie op maat

We zorgen dat het Gezondeboel platform intern draagvlak krijgt binnen jouw organisatie en zetten daar de juiste communicatiemiddelen voor in. Wij stimuleren medewerkers om zelf verantwoordelijkheid te nemen en in beweging te komen. Na een inventarisatie en een op maat gemaakt activatieplan, gaan we aan de slag!

Ben jij bedrijfspsycholoog, bedrijfsarts of bedrijfsmaatschappelijk werker? Lees hier meer over het inzetten van Gezondeboel als professional.

Ons aanbod

Inspirerend, laagdrempelig en gebruiksvriendelijk

Online trainingen

Je kunt een training zien als een online cursus met alle relevante informatie rondom een bepaald onderwerp – in de vorm van filmpjes, animaties, achtergrondinformatie en praktische tips.

Vragenlijsten

Een vragenlijst geeft inzicht en creëert bewustwording, zowel voor de medewerker als voor de organisatie. Aan de uitkomsten van de vragenlijst kunnen trainingen van Gezondeboel gekoppeld worden.

Workshops

Workshops

Tijdens interactieve workshops worden actuele onderwerpen op een inspirerende manier behandeld. Denk bijvoorbeeld aan de overgang, mentale veerkracht of het herkennen van stresssignalen.

Coaching

Coaching

Voor medewerkers die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken hebben we professionele coaches klaarstaan. De coaching vindt plaats via (beeld)bellen en chatberichten.

Aan de slag

Starten met Gezondeboel 

Wij vinden het belangrijk dat onze diensten goed worden geïntroduceerd en dat er draagvlak is binnen de organisatie. Na een inventarisatie en een op maat gemaakt activatieplan, gaan we aan de slag!

 

Wat zijn de voordelen?

  • Werken vanuit amplitie en positieve psychologie 
  • Vergroten van hulpbronnen en inzicht in stressoren
  • Inzicht in de @risk-groep
  • Ruim aanbod passend bij elke doelgroep
  • Laagdrempelig 
  • Hoge gebruikerstevredenheid (8,1)
  • Ontwikkeld met experts en wetenschappers  
  • Expert in online gedragsverandering

58

Innovatieve e-Healthtrainingen

68%

Klachtafname gebruikers

8.1

Gebruikerswaardering

Zij gingen u al voor

Ontdek wat onze gebruikers van ons vinden

arboned
Gemeente Rotterdam
Buurtzorg
Gemeente Hoorn
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Akzonobel