Uit recent onderzoek van Nuffic komt naar voren dat ruim vier op de tien Internationale studenten aan Nederlandse hogescholen of universiteiten emotionele klachten zoals depressieve gevoelens ervaart. Ook blijkt dit een negatief effect te hebben op de studie-ervaring. 

Verhuizen naar het buitenland voor een studie is een grote stap die allerlei veranderingen en uitdagingen met zich mee kan brengen, denk bijvoorbeeld aan huisvesting, culturele verschillen, een eventuele taalbarrière en soms zelfs financiële problemen. Al deze factoren kunnen bij sommige internationale studenten leiden tot gevoelens van eenzaamheid, sociale isolatie en stress. Ongeveer de helft van de internationale studenten die deelnamen aan het onderzoek gaf aan veel tot extreem veel stress te ervaren. In een ander onderzoek van het Trimbos-instituut naar het welzijn en middelengebruik van internationale studenten tijdens de coronacrisis gaf een groot deel aan zich matig tot ernstig eenzaam te voelen. Ook gaf meer dan de helft aan slaapproblemen, angstklachten en gevoelens van depressiviteit te hebben. Een twee derde gaf daarnaast aan continu stress te ervaren door studie. 

Naast eenzaamheid vormt de coronapandemie ook een belangrijke stressor voor internationale studenten. Vanaf half maart 2020 hebben de covid-19 maatregelen grote invloed gehad op de leefomstandigheden in Nederland. De belangrijkste stressoren onder internationale studenten zijn eenzaamheid en het sociaal isolement dat veroorzaakt is door de coronamaatregelen. Het kan erg lastig zijn om een sociaal netwerk op te bouwen in een nieuw land waar je geen tot weinig sociale contacten hebt. Doordat deze studenten door de afstand niet even goed meer terechtkunnen bij familie en vrienden worden gevoelens van heimwee en eenzaamheid alleen maar groter. Een kwart van de respondenten gaf aan zich veel tot extreem veel eenzaam te voelen. Ook gaf driekwart aan te verlangen naar meer interactie met Nederlandse studenten. Internationale studenten blijken zo een risicogroep te vormen op het gebied van eenzaamheid en gevoel van verbondenheid. 

Maar in hoeverre ligt de zorg voor de mentale gezondheid van studenten bij de onderwijsinstellingen? De studentenpsycholoog kan de student doorverwijzen naar de reguliere Geestelijke Gezondheidszorg maar daar zijn vaak lange wachtlijsten. Gelukkig besteden onderwijsinstellingen steeds meer aandacht aan het welzijn van internationale studenten. 

Bij Gezondeboel richten ons ook steeds meer op de internationale student. Zo hebben we veel online trainingen, die aansluiten bij de problematiek van internationale student, recentelijk vertaald naar het Engels. Denk bijvoorbeeld aan ‘Feeling Gloomy, ‘Loneliness’ en ‘Living in another culture’. 

Misschien ook interessant

5 tips voor werk-privebalans

5 tips om de werk-privébalans van jouw werknemers te bewaken

Post Views: 1.336

Lees meer
Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Hoe pakken we duurzame inzetbaarheid vanuit de kern aan? Lees er meer over in deze blog.

Lees meer
ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

Post Views: 1.719

Lees meer
Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Post Views: 2.994

Lees meer
Burn-out asessment tool

Burn-out Assesment tool: wat is het en hoe zet je het in?

Post Views: 1.492

Lees meer