Soms loop je in het leven tegen problemen aan waar je zelf niet meer helemaal uitkomt. Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding, echtscheiding, geldproblemen of huiselijk geweld. Dan is het fijn als er een plek is waar je terecht kunt met je vragen. IMW Regio Tilburg is zo’n organisatie. Via maatschappelijk werk en trainingen bieden zij inwoners van de gemeenten Tilburg, Goirle, Dongen en Gilze en Rijen de ondersteuning die nodig is om zelf weer verder te kunnen. Om de inwoners meer eigen regie te geven en een bredere doelgroep hulpverlening aan te bieden, besloot de organisatie blended care te introduceren. Wij spraken Ton de Visser,  ondersteunend beleidsadviseur bij het IMW, over de keuze om met e-health van start te gaan in het sociaal domein, de eerste reacties van Gezondeboel-gebruikers en de plannen voor de toekomst.

 

Hoe zijn jullie gestart met het aanbieden van e-Health?

“In het verleden hebben we bij het IMW al proefgedraaid met een ander e-Health-programma. Het is toen helaas niet goed van de grond gekomen.  Toen ik eind 2021 instapte, ben ik gaan onderzoeken welke aanbieders van e-Health er waren en zo ben ik uiteindelijk bij Gezondeboel uitgekomen. Vanuit mijn proefaccount heb ik de werkgroep voor blended hulpverlening binnen het IMW uitgenodigd om mee te kijken naar de online programma’s. Mijn maand proeftijd heb ik dus echt goed gebruikt om verschillende mensen uit de organisatie te betrekken. Na de evaluatie heb ik vervolgens een positief advies geschreven aan het managementteam van het IMW. Van daaruit zijn wij een pilot gaan starten voor een half jaar met tien medewerkers.”

 

Er zijn ongetwijfeld veel partijen en mensen betrokken bij de keuze om e-Health aan te gaan bieden. Hoe is dit bij jullie gegaan?

“Het fijne is dat we het introduceren van Gezondeboel met een bottom-up aanpak hebben gedaan: eerst met de mensen die er in de praktijk mee moeten werken. Met hen hebben we een evaluatie gedaan. Het enthousiasme kwam dus echt al van de mensen die er uiteindelijk mee gaan werken. Daarnaast was blended hulpverlening al een onderwerp waar het managementteam over had nagedacht. Het werken met e-Health kwam dus niet helemaal uit het niets. Bovendien, als je ergens zelf in gelooft en enthousiast over bent, krijg je mensen veel makkelijker mee. Dit in combinatie met het schrijven van een goed adviesstuk heeft geholpen om uiteindelijk samen de keuze te maken.”

 

Hoe is de introductie van Gezondeboel verlopen? 

“Toen we de beslissing hadden genomen, zijn we met een pilot begonnen voor tien medewerkers van het IMW regio Tilburg. Daar zat nog best wat werk in, doordat mensen door de werkdruk weinig ruimte voelden. Het heeft toen geholpen dat een leidinggevende enthousiast en actief was, en er mensen gericht voor ging benaderen. Daarnaast hebben we een projectgroep samengesteld. Hierin zat iemand van het managementteam, een beleidsmedewerker en een medewerker vanuit de Koplopersgroep. Samen hebben we toen een kick-off gehad en die hebben we gebruikt om te finetunen wat we willen gaan doen en bereiken met e-Health. Later hebben we nog tijdens de IMW-dag samen met Gezondeboel een workshop gegeven over Balans en mensen bijgepraat over de stand van zaken bij de pilot. Zo konden we een grote groep medewerkers tegelijk kennis laten maken met Gezondeboel.” 

 

Wat waren de eerste reacties van de deelnemers? 

“Als je kijkt naar de bevindingen tot nu toe, zijn alle deelnemers hartstikke enthousiast. Ze zien dat het iets van deze tijd is en het meerwaarde heeft in de ondersteuning van cliënten. In de praktijk blijkt het soms nog best ingewikkeld om e-Health je helemaal eigen te maken en onderdeel te laten zijn van je dagelijkse werk. Voor een grote groep is het dus nog wel zoeken naar het oefenen met en blijven toepassen van e-Health. Het is echt gedragsverandering, dus je moet er als organisatie over blijven nadenken hoe je dat gaat integreren. Maar, omdat iedereen zo enthousiast is, weet ik zeker dat dit helemaal goed komt.” 

 

Jullie bieden zowel zelfhulpprogramma’s aan als blended care. Hoe hebben jullie de blended care met de professionals vormgegeven? 

“Voor de grootste groep deelnemers hebben we de blended care-variant. Daaraan hebben we ook nog een vrije keuze-aanbod toegevoegd. Dus als iemand wordt uitgenodigd in de blended care-variant, krijgt diegene ook altijd zes vrije keuzeprogramma’s om zelfstandig mee aan de slag te gaan. Verder hebben we in Tilburg een contactcentrum Toegang (CCT). Daar bellen inwoners als eerste naartoe met een hulpvraag. Hier wordt gekeken  waar zij het beste terecht kunnen. Gezondeboel wordt hierin ook meegenomen als mogelijk aanbod . De programma’s worden soms ook ingezet als overbrugging van de wachttijd.”

 

Jullie zitten nog tot september in een pilot van Gezondeboel. Waar hopen jullie aan het einde van die periode te staan?

“We willen met e-Health van Gezondeboel uiteindelijk meer eigen regie voor de cliënten stimuleren en voor een bredere doelgroep laagdrempelige hulpverlening aanbieden, zowel op gebied van preventie als nazorg. Daarnaast hopen we hiermee ook een mooie professionaliseringsslag te maken en verlichting te brengen bij onze medewerkers.”

 

Kijkend naar jullie ervaring met Gezondeboel: welk advies zou je organisaties die willen starten met e-Health mee willen geven?

“Ik denk echt dat een goede voorbereiding essentieel is. Daarvoor moet je goed kijken waar en wanneer je kunt aanhaken binnen je organisatie. En natuurlijk de bottom-up methode: medewerkers betrekken en enthousiast krijgen in een vroeg stadium.Tegelijkertijd moet je ook zorgen dat je leidinggevenden erachter staan en het stimuleren. Als laatste advies zou ik willen zeggen: maak er echt tijd voor vrij om het goed te doen. Gedragsverandering vraagt nu eenmaal om tijd en het is zonde om zoiets te snel te willen doen. Hier moet iemand echt goed op zitten.”

Misschien ook interessant

5 tips voor werk-privebalans

5 tips om de werk-privébalans van jouw werknemers te bewaken

Post Views: 1.356

Lees meer
Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Hoe pakken we duurzame inzetbaarheid vanuit de kern aan? Lees er meer over in deze blog.

Lees meer
ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

Post Views: 1.730

Lees meer
Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Post Views: 3.009

Lees meer
Burn-out asessment tool

Burn-out Assesment tool: wat is het en hoe zet je het in?

Post Views: 1.510

Lees meer