ArboNed maakt sinds november 2020 gebruik van online trainingen via Gezondeboel als aanvulling op een begeleidingstraject van een werknemer. We spraken Sheila Peeters, staf bedrijfsmaatschappelijk werker en vertrouwenspersoon, over de inzet van Gezondeboel binnen ArboNed.

 

Inzet e-Health

De kerntaak van een arbodienst is om werkgevers te helpen met het arbeidsomstandigheden- en ziekteverzuimbeleid. Een deel van de dienstverlening binnen ArboNed gaat over verzuim en uitval, maar voor preventie is minstens zoveel aandacht. Binnen het brede terrein van de bedrijfsgezondheidszorg en welzijn werken binnen ArboNed verschillende professionals samen: bedrijfsmaatschappelijk werkers, psychologen, vitaliteit- en gezondheidsdeskundigen, arbeidsdeskundigen en arbeidshygiënisten. In aanvulling op de begeleiding van werknemers zet ArboNed in een aantal gevallen ook online trainingen via Gezondeboel in. Sheila: “Als medewerkers tijdens en behandeltraject huiswerk meekregen zoals opdrachten of iets om te lezen, werden bestanden vaak heen en weer gemaild of in hardcopy verstuurd. Ook werd een consult vaak gebruikt voor een stukje psycho-educatie. Deze manier van werken vroeg om een eigentijdse aanpak en betere onderlinge afstemming. De faciliteiten van Gezondeboel met een toegankelijk e-Health systeem helpen dit huiswerk op een meer effectieve manier ter organiseren.”

 

Effectiviteit van online trainingen 

“Investeren in het voorkomen van verzuim binnen een bedrijf is ontzettend belangrijk en bespaart veel onnodig leed en hoge kosten achteraf”, licht Sheila toe. Wij helpen werkgevers en werknemers hierbij. En waar nodig zetten we hierbij een online training via Gezondeboel in als laagdrempelig en wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel. En dat werkt erg prettig voor alle betrokkenen. Perspectief, de juiste inzichten en snel en makkelijk toegang hebben tot relevante informatie en hulpmiddelen is essentieel voor het herstelproces. Het is fijn dat men tussen de consulten door op deze manier ook zelf aan de slag kan met belangrijke thema’s.”

 

De samenwerking met Gezondeboel 

Zo’n samenwerking gaat natuurlijk niet over een nacht ijs. Om de kwaliteit te borgen, heeft ArboNed grondig onderzoek gedaan en in samenwerking de online modules van Gezondeboel geïmplementeerd zodat dit naadloos aansluit op het begeleidingstraject van ArboNed. Sheila: “De samenwerking verloopt erg prettig en de nodige inzichten in het gebruik van de modules, maakt dat we onze samenwerking regelmatig kunnen evalueren en verbeteren.”

Misschien ook interessant

Alles voor een gebalanceerde levensstijl

Amplitie of Preventie?

Post Views: 433

Lees meer

ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

Post Views: 558

Lees meer

Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Post Views: 769

Lees meer

De helft van de thuiswerkers hikt tegen een burn-out aan

In maart 2020 stapten we massaal over naar thuiswerken, een verandering die in het begin wat spannend leek. Maar al

Lees meer

De rol van e-Health in het zorgprestatiemodel

Post Views: 352

Lees meer