“We weten allemaal dat de nieuwe generatie studenten leert en werkt zoals geen enkele generatie ooit heeft gedaan”.

De afgelopen jaren en vooral sinds de pandemie is de digitalisering van de samenleving in een stroomversnelling geraakt. Een ontwikkelingen die alle sectoren heeft beïnvloed, van gezondheidszorg tot onderwijs. Het rapport van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) gaat in op de digitalisering in universitair onderwijs, wat niet alleen impact heeft op hoe, maar ook op welk onderwijs er wordt aangeboden.

 

Kansen en uitdagingen van digitalisering

Digitalisering in het onderwijs biedt zowel kansen als uitdagingen. Dankzij verschillende vormen van gemixt (online/offline) onderwijs zoals ‘blended learning’ en ‘flipping the classroom’ wordt het bijvoorbeeld mogelijk om meer ruimte te creëren voor interactie tussen de docent en student. Daarnaast hebben studenten veel meer keuze online, omdat fysieke grenzen/obstakels verdwijnen. Denk aan studenten die vakken kunnen volgen aan andere universiteiten zonder daarvoor te hoeven reizen. Aan de digitalisering zitten natuurlijk ook risico’s verbonden. Verschraling van het onderwijs en privacy issues zijn daar voorbeelden van.

Veel universiteiten en hoge scholen zullen de komende jaren meer gaan experimenteren met online vormen van onderwijs. “We weten allemaal dat de nieuwe generatie studenten leert en werkt zoals geen enkele generatie ooit heeft gedaan. Ze zijn snel afgeleid, maar het zijn ook vlugge denkers en altijd kritisch op wat je ze meegeeft. Een generatie die juist behoefte heeft aan een slimme – blended of hybride – onderwijsmix van offline en online lesvormen waarin ze zelf ontdekken, leren en spelen in plaats van alle stof voorgekauwd te krijgen en uit hun hoofd te leren (CTHOUCH)Een generatie die graag de touwtjes in eigen handen neemt dus.

Zo hopen wij, met het oog op de verdere digitalisering in het onderwijs, ook nog meer studenten te kunnen helpen met het versterken van hun mentale veerkracht door middel van een laagdrempelig online e-Healthplatform dat op elk moment van de dag, waar dan ook, toegankelijk is.

Misschien ook interessant

Alles voor een gebalanceerde levensstijl

Amplitie of Preventie?

Post Views: 433

Lees meer

ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

Post Views: 559

Lees meer

Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Post Views: 769

Lees meer

De helft van de thuiswerkers hikt tegen een burn-out aan

In maart 2020 stapten we massaal over naar thuiswerken, een verandering die in het begin wat spannend leek. Maar al

Lees meer

De rol van e-Health in het zorgprestatiemodel

Post Views: 352

Lees meer