In maart 2020 stapten we massaal over naar thuiswerken, een verandering die in het begin wat spannend leek. Maar al snel werden de negatieve gevolgen ervan steeds duidelijker zichtbaar. Deze omschakeling heeft niet alleen voor fysieke klachten gezorgd, maar ook voor een daling van de mentale vitaliteit onder veel thuiswerkenden. Zo blijkt uit een onderzoek onder 368 thuiswerkers, dat iets meer dan een kwart (27%) lichte burn-out klachten ervaart en een ander kwart (23%) last heeft van matige tot zware klachten. Jongeren tussen de 18-25 jaar blijken het meest last te hebben van deze nieuwe manier van werken.

 

Stressfactoren burn-out

 

Stress kan een grote rol spelen bij het ontwikkelen van een burn-out. Van de ondervraagde werknemers geeft 36% dan ook aan meer last te hebben van stress sinds de omschakeling naar thuiswerken. Daar zijn een aantal redenen voor, namelijk: een hoge werkdruk (bij 25%), de angst om je baan te verliezen (29%) en bij een groot deel (58%) komt het door een slechte scheiding tussen werk en privéleven. Er zijn steeds minder momenten voor ontspanning en rust, waardoor men het gevoel krijgt nooit even “weg” te zijn van het werk.

 

Dit blijkt ook uit de cijfers. Ongeveer 69% geeft namelijk aan vaak overuren te maken, 64% reageert buiten werktijden nog op werkgerelateerde berichten en 51% procent beantwoordt zelfs in het weekend nog de werkmails. Op kantoor kwam dit ook weleens voor, maar in veel mindere mate.

 

Verloedering van de zorgplicht 

 

Volgens de zorgplicht vanuit de Arbowet zijn werkgevers wettelijk verplicht om zowel de fysieke als de mentale gevolgen van het thuiswerken in kaart te brengen en actief na te denken over oplossingen om zo een gezonde werkomgeving te creëren voor alle werknemers. Veel mkb-organisaties schieten daar op het moment in tekort. Een 37% geeft namelijk aan nog nooit te hebben gesproken over zijn/haar mentale gezondheid met een leidinggevende en ruim 57% heeft tot nu toe nog geen preventieve voorlichting ontvangen over hoe de mentale gevolgen kunnen worden beperkt. Een kleine 26% geeft aan het persoonlijk besproken te hebben met de werkgever.

Slechts 28% van de ondervraagden heeft geen informatie te hebben ontvangen over het ergonomisch inrichten van de werkplek thuis en 34% geeft aan wel instructies te hebben gekregen over het belang van het houden van pauzes.

 

Eigen verantwoordelijkheid is belangrijk  

 

Natuurlijk ligt ook een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de werknemer zelf. Het is aan hem/haar om de instructies van de werkgever op te volgen waar nodig. Uit het onderzoek blijkt dat hier nog veel verbetering in zit. Slechts 27% zegt namelijk gebruik te maken van een dagplanning en 31% doet ook echt de laptop weg of uit buiten werktijden. Een 38% geeft aan een aparte werkplek te hebben. Bijna de helft van de respondenten, namelijk 48%, neemt ook echt afstand van de werkplek tijdens de pauzes.

 

Door de coronacrisis hebben we de structuur in ons leven misschien een beetje verloren, toch is het belangrijk om thuis en in je werk meer tijd te besteden aan het ordenen van je dag. Het onderhouden van sociale contacten is ook belangrijk in deze tijd, ook al moet dat virtueel. De mentale gevolgen van het thuiswerken maken het extra zwaar voor een grote groep werknemers, daarom is het belangrijk om nog alerter te zijn op zichtbare tekenen van arbeidsbelasting zodat een groot verzuim voorkomen kan worden.

 

Misschien ook interessant

5 tips voor werk-privebalans

5 tips om de werk-privébalans van jouw werknemers te bewaken

Post Views: 1.337

Lees meer
Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Hoe pakken we duurzame inzetbaarheid vanuit de kern aan? Lees er meer over in deze blog.

Lees meer
ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

Post Views: 1.720

Lees meer
Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Post Views: 2.995

Lees meer
Burn-out asessment tool

Burn-out Assesment tool: wat is het en hoe zet je het in?

Post Views: 1.493

Lees meer