Je hoort en leest de laatste tijd ongetwijfeld steeds meer over netwerkzorg. Ook in het IZA wordt veel gesproken over deze nieuwe vorm van zorgverlening waarbij verschillende partijen, zoals het sociaal domein, de ggz en de huisartsenzorg, samenwerken om de hulpvrager zo goed mogelijk te helpen. Door de krachten te bundelen en informatie te delen, kunnen problemen dankzij netwerkzorg sneller worden opgelost en kan de zorg beter worden afgestemd op de behoeften van de hulpvrager.

 

Wat is netwerkzorg en waarom is het belangrijk?

In het Integraal Zorgakkoord zijn afspraken gemaakt over netwerkzorg en de samenwerking tussen verschillende zorgverleners. Het doel van het zorgakkoord is om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, en om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Dit kan alleen worden bereikt door samen te werken en elkaar te versterken.

Een belangrijk onderdeel van netwerkzorg is de samenwerking tussen het sociaal domein, de ggz en de huisartsenzorg. Deze partijen hebben allemaal hun eigen expertise en kunnen elkaar goed aanvullen. Zo kan het sociaal domein helpen bij praktische problemen, zoals financiële problemen of huisvestingsproblemen. De ggz kan helpen bij psychische problemen en de huisartsenzorg kan zorgen voor de medische zorg die nodig is. Door deze partijen samen te brengen, kan de patiënt op een efficiënte en effectieve manier geholpen worden.

Mensen hebben vaak meerdere problemen tegelijkertijd. Het is dan heel belangrijk dat verschillende zorgverleners goed met elkaar samenwerken om de juiste zorg te bieden. Dit geldt zeker in het sociaal domein, de huisartsenzorg en de ggz. Hier komen vaak complexe problematieken samen. Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de GGZ aan de Universiteit Utrecht, gaat tijdens onze inspiratieavond dieper in op dit onderwerp. 

 

De hulpvrager centraal met netwerkzorg 

Netwerkzorg heeft verschillende voordelen, vooral voor de patiënt. Een daarvan is dat de zorg beter afgestemd kan worden op de individuele behoeften en wensen. Door samen te werken vanuit verschillende disciplines en organisaties, kan er een meer holistische en persoonsgerichte aanpak ontstaan, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de fysieke gezondheid, maar juist ook naar de mentale en sociale aspecten van gezondheid en welzijn.

Daarnaast kan netwerkzorg bijdragen aan een snellere en effectievere behandeling. Door betere samenwerking en afstemming tussen zorgverleners, kunnen diagnostiek en behandeling sneller en efficiënter plaatsvinden. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat een patiënt meerdere keren hetzelfde verhaal moet vertellen of dat er onnodige wachttijden ontstaan.

Netwerkzorg kan ook bijdragen aan een betere continuïteit van zorg. Door samen te werken vanuit verschillende organisaties en disciplines, kan de zorg naadloos overgaan van de ene naar de andere zorgverlener, zonder dat er een splitsing ontstaat. Zo val je als patiënt minder snel tussen wal en schip en is er meer duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de zorg.

 

Een sterke inzet op preventie met netwerkzorg

Preventie is een belangrijk onderdeel van netwerkzorg, omdat het gericht is op het voorkomen van problemen en het verminderen van de behoefte aan intensievere zorg. Bij netwerkzorg wordt hierbij gekeken naar de bredere context van de patiënt en wordt er samengewerkt met andere professionals en organisaties om op tijd te voorkomen dat beginnende problemen groot worden.

e-Health is een mooi voorbeeld van preventie binnen netwerkzorg. Diensten als vragenlijsten, online programma’s of beeldbellen kunnen goed worden ingezet als een manier om de zorg laagdrempeliger te maken en mensen te helpen hun mentale gezondheid te verbeteren voordat problemen escaleren. Zo helpt het om mensen beter te informeren over hun klachten, zelfmanagement te bevorderen en de toegang tot zorg te verbeteren.

Ook het betrekken van de sociale omgeving van de patiënt kan bijdragen aan preventie in de netwerkzorg. Hierbij kan gedacht worden aan het betrekken van familieleden of vrienden bij de (online) behandeling, of het organiseren van activiteiten in de buurt om sociaal isolement te voorkomen. Door de omgeving te betrekken bij de zorg kan er ook meer begrip en steun ontstaan voor de patiënt, wat kan bijdragen aan het herstelproces.

 

Netwerkzorg maakt zich klaar voor de toekomst

De afspraken in het Integraal Zorgakkoord zijn van groot belang voor de toekomst van de zorg. Door de toenemende vergrijzing en de stijgende zorgkosten is het nodig om de zorg nu en in de toekomst op een efficiënte en effectieve manier te organiseren. 

Het bevorderen van gezondheid en welzijn in de bredere context van de samenleving is hierbij essentieel. Netwerkzorg biedt mogelijkheden om samen met andere sectoren, zoals het onderwijs, het bedrijfsleven en gemeenten, gezamenlijk te werken aan een gezonde, veerkrachtige samenleving.

Benieuwd hoe je e-Health vanuit jouw domein in kunt zetten als onderdeel van netwerkzorg? Wij denken graag met je mee. Vraag een gratis proefaccount aan of plan hier een kennismaking in met onze collega Devie-Luna Arts. 

Misschien ook interessant

5 tips voor werk-privebalans

5 tips om de werk-privébalans van jouw werknemers te bewaken

Post Views: 1.383

Lees meer
Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Hoe pakken we duurzame inzetbaarheid vanuit de kern aan? Lees er meer over in deze blog.

Lees meer
ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

Post Views: 1.748

Lees meer
Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Post Views: 3.031

Lees meer
Burn-out asessment tool

Burn-out Assesment tool: wat is het en hoe zet je het in?

Post Views: 1.529

Lees meer