De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komt met een nieuw, toekomstbestendig bekostigingssysteem dat per 1 januari 2022 zal gelden voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en forensische zorg (fz): het zorgprestatiemodel. Het doel is om een meer eenvoudige bekostiging te realiseren die een verdere ontschotting in de zorg voorkomt en die een minder complexe boekhouding nodig heeft. Maar wat houdt het precies in en wat betekent dit voor e-Health en voor jou als behandelaar? 

 

De huidige bekostiging en knelpunten

De manier waarop nu bepaald wordt welk tarief een zorgaanbieder maximaal in rekening mag brengen is verschillend. In de basis-ggz is de bekostiging gekoppeld aan zogenaamde patiëntenprofielen, terwijl dit in de gespecialiseerde ggz gebaseerd is op dbc’s. Deze db(b)c-systematiek binnen de ggz heeft ongewenste effecten op de werking van het stelsel. Zo brengt het voor behandelaren hoge administratieve lasten met zich mee door de gedetailleerde tijdsregistratie. En omdat de bekostiging vaak niet goed aansluit op de daadwerkelijke zorg die iemand ontvangt, is het voor cliënten moeilijk controleerbaar. Het zorgprestatiemodel lost veel van deze knelpunten in de huidige bekostiging op.

 

Welke oplossingen biedt het nieuwe model? 

Het zorgprestatiemodel is een uniek samenwerkingsverband van zorgverzekeraars, overheid en zorgaanbieders. Het neemt afscheid van de d(b)bc’s, de zzp’s en de patiëntenprofielen in de basis-ggz. De nieuwe bekostiging is ontworpen om meer eenvoud te bieden. Zo maakt de trajectbekostiging ruimte voor een eenvoudige bekostiging die gekoppeld is aan een dag. Omdat de boekhouding minder complex wordt, sluit de bekostiging vanuit de zorgverzekeraars beter aan op de omzet van zorginstellingen. Hierdoor kunnen eerlijke vergoedingen worden uitgekeerd voor gepaste zorg. Ook wordt er nu meer aandacht geschonken aan de informatie uitwisseling. Dit maakt het mogelijk om inzicht te krijgen in welke behandeling er mogelijk is om bepaalde patiënten te behandelen, aangepast per doelgroep.

 

De voordelen van de nieuwe bekostiging: 

Professional

  • Minder administratie
  • Per maand factureren (geen vertraging van een jaar)
  • Betere samenwerking (ontschotting)
  • Shared decision: alle betrokkenen krijgen meer informatie over zorg die is geleverd

Cliënt

  • Duidelijke facturatie
  • Gefragmenteerde kosten (niet in één keer een groot bedrag)
  • Meer tijd en aandacht voor behandeling
  • Shared decision: informatie kan gebruikt worden om betere afspraken te maken

Wat betekent het Zorgprestatiemodel voor e-Health?

De NZa heeft aangegeven dat er geen speciale prestaties, tarieven en regels komen voor e-Health. Het contact met de cliënt wordt via consulten in rekening gebracht. Het gaat dan om een zorginhoudelijk en ononderbroken interactie. Een contact kan zowel face-to-face, telefonisch, of via beeldbellen plaatsvinden. Door e-Health niet meer iets aparts te laten zijn, wil de NZa digitale zorg stimuleren. Daarnaast heeft het zorgprestatiemodel een “Facultatieve prestatie voor innovatie” voor zorg met een innovatief karakter. Hiermee worden vernieuwende zorgvormen bedoeld. Zorgaanbieders en verzekeraars mogen hier een eigen invulling aan geven. Dit kan onder andere het werken met Virtual Reality zijn. 

Wil je met ons bespreken wat het nieuwe model kan betekenen voor de inzet van e-Health in jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Misschien ook interessant

5 tips voor werk-privebalans

5 tips om de werk-privébalans van jouw werknemers te bewaken

Post Views: 1.336

Lees meer
Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Amplitie als eerste stap naar werkgeluk en veerkracht

Hoe pakken we duurzame inzetbaarheid vanuit de kern aan? Lees er meer over in deze blog.

Lees meer
ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

Post Views: 1.719

Lees meer
Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Post Views: 2.994

Lees meer
Burn-out asessment tool

Burn-out Assesment tool: wat is het en hoe zet je het in?

Post Views: 1.492

Lees meer