Onze vragenlijsten

Gezondeboel heeft een breed aanbod aan gevalideerde vragenlijsten. Alle vragenlijsten hebben een ander doel en kunnen op verschillende manieren worden ingezet. We bespreken graag wat het beste past bij jouw organisatie!


De voordelen:

  • Geautomatiseerde rapportage testresultaten (geen papierwerk)
  • Inzicht in hoe het met iemand gaat 
  • Waardevolle informatie voor het opstellen van strategie en beleid 
  • Beveiligde omgeving 
  • Groepsrapportages op maat mogelijk

PSA

Biedt inzicht in de ervaren werkdruk.

Lees meer

PSS

Deze vragenlijst brengt de mate van stress in kaart.

Lees meer

PSWQ

De PSWQ is een zelfbeoordelingsvragenlijst die iemands neiging tot piekeren meet.

Lees meer

RCADS

De RCADS-22 brengt in kaart hoe vaak een kind of jongere last heeft van bepaalde angstklachten of depressieve gevoelens.

Lees meer

RS-NL

Deze vragenlijst onderzoekt de mentale veerkracht van adolescenten en volwassenen.

Lees meer

RSES

Deze vragenlijst geeft een inschatting van de algemene zelfwaardering.

Lees meer

SCARED-NL

Deze vragenlijst meet de symptomen van de belangrijkste angststoornissen.

Lees meer

SCID-5-PV

Een screener voor het gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen.

Lees meer

SCL-90

Deze vragenlijst meet verschillende lichamelijke en psychische klachten.

Lees meer

SCS-SF

SCS-SF – Zelfcompassie Schaal   Onderwerp Zelfcompassie     Doel Effectmeting     Wijze van afnemen Zelfrapportage     Doelgroep

Lees meer

SDQ

Deze vragenlijst meet psychische/psychosociale problematiek en vaardigheden.

Lees meer

SEV

Dit instrument heeft als doel om te bepalen in hoeverre kinderen problemen vertonen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Lees meer

SIPP-SF

Deze vragenlijst brengt de kerncomponenten van (mal)adaptief persoonlijkheidsfunctioneren in kaart.

Lees meer

SMI

Deze vragenlijst brengt schemamodi in kaart.

Lees meer

SPsy

Screenen op eetstoornissen, alcohol- en drugsmisbruik, psychotische kenmerken en zelfdestructief gedrag.

Lees meer

SQ-48

Deze vragenlijst is een multidimensionale psychopathologie-indicator die tevens het huidig functioneren in kaart brengt.

Lees meer