Onze vragenlijsten

Gezondeboel heeft een breed aanbod aan gevalideerde vragenlijsten. Alle vragenlijsten hebben een ander doel en kunnen op verschillende manieren worden ingezet. We bespreken graag wat het beste past bij jouw organisatie!


De voordelen:

  • Geautomatiseerde rapportage testresultaten (geen papierwerk)
  • Inzicht in hoe het met iemand gaat 
  • Waardevolle informatie voor het opstellen van strategie en beleid 
  • Beveiligde omgeving 
  • Groepsrapportages op maat mogelijk

Eigenschappen en kwaliteiten bij ASS

Deze vragenlijst is bedoeld om de sterke kanten van iemand met ASS te achterhalen.

Lees meer

ELS

De ELS is ontwikkeld voor het in kaart brengen van van persoonlijke waarden.

Lees meer

ESS

De ESS brengt de mate van slaperigheid bij volwassenen in kaart.

Lees meer

FFMQ

De FFMQ brengt de mate van mindfulness in kaart en of de mindfulness vaardigheden zijn verbeterd.

Lees meer

FIT-60

Dit instrument brengt de flexibiliteit van een persoon in kaart.

Lees meer

GAD-7

Screeningsintrument om klachten passend bij een gegeneraliseerde angststoornis en de ernst te meten. 

Lees meer

GDS-15

Deze vragenlijst screent op mogelijke depressieve klachten bij ouderen.

Lees meer

GIH 13 -16 jaar

De GIH 13-18 jaar is een kort screeningsinstrument waarmee kan worden vastgesteld of er risico is op onveilige gehechtheid bij jongeren van 13-18 jaar.

Lees meer

GSES

De GSES meet hoe iemand in het algemeen omgaat met stressoren/moeilijke situaties in het leven.

Lees meer

HADS

Identificeert de aanwezigheid en de ernst van relatief milde stemmingsstoornissen

Lees meer

HoNOS

Dit instrument heeft als doel om het dagelijks functioneren te meten.

Lees meer

HoNOS 65+

Dit instrument heeft als doel om het dagelijks functioneren te meten.

Lees meer

HoNOSCA

Dit instrument heeft als doel om het dagelijks functioneren te meten.

Lees meer

IOA

Dit instrument meet  sociale angst en sociale vaardigheden

Lees meer

IQCODE-N

Deze vragenlijst heeft als doel om dementie te detecteren.

Lees meer

ISI

De ISI kan worden gebruikt om vast te stellen in hoeverre insomnie te maken heeft met het klachtenpatroon van de patiënt.

Lees meer