Onze vragenlijsten

Gezondeboel heeft een breed aanbod aan gevalideerde vragenlijsten. Alle vragenlijsten hebben een ander doel en kunnen op verschillende manieren worden ingezet. We bespreken graag wat het beste past bij jouw organisatie!


De voordelen:

  • Geautomatiseerde rapportage testresultaten (geen papierwerk)
  • Inzicht in hoe het met iemand gaat 
  • Waardevolle informatie voor het opstellen van strategie en beleid 
  • Beveiligde omgeving 
  • Groepsrapportages op maat mogelijk

CBSA

Geeft een indruk van de competenties van jongeren op zes specifieke gebieden en het globaal gevoel van eigenwaarde.

Lees meer

CBSK

Geeft een indruk van hoe een kind zichzelf ervaart en hoe hij zijn vaardigheden en adequaatheid op bepaalde levensgebieden inschat.

Lees meer

CFQ

CFQ – Cognitive Fusion Questionnaire   Onderwerp Acceptance and Commitment Therapy, methode     Doel Effectmeting     Wijze van

Lees meer

CHIME

De CHIME brengt de cliënt zijn of haar mindfulness vaardigheden in kaart.

Lees meer

CISS

Deze vragenlijst brengt copingstrategieën in kaart.

Lees meer

CQI GGZ & VZ

Deze vragenlijst meet kwaliteitsaspecten van de hulpverlening.

Lees meer

CRIES-13

Screenen op posttraumatische stressklachten

Lees meer

CRIES-8

Screenen op posttraumatische stressklachten

Lees meer

DASS-42

Meet negatieve emoties binnen symptoomgroepen angst, depressie en stress.

Lees meer

DES

Stelt de frequentie van dissociatieve ervaringen vast. 

Lees meer

DIX

Geeft inzicht in de duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Lees meer

DMSES

Het instrument meet self-efficacy van diabetes type 2-patiënten bij zelfzorgactiviteiten.

Lees meer

DQI

Het instrument meet de kwaliteit van leven bij ouderen met dementie. 

Lees meer

EDE-Q

Dit instrument meet eetstoornispathologie.

Lees meer

Eetgedrag bij ASS

Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld om eetproblemen bij (jong)volwassenen met ASS in kaart te brengen.

Lees meer

EFV

De EFV geeft inzicht in de werking van denkprocessen bij kinderen en jongeren.

Lees meer