Als je via Medicore inlogt, moet je dan ook de tweefactorauthenticatie opnieuw instellen? Of is dat automatisch dan al gedaan?

Als je altijd via Medicore inlogt dan is tweefactorauthenticatie alleen nodig als je in Medicore inlogt. 

Je wordt dan via de koppeling automatisch ingelogd op Therapieland.

Klopt het dat cliënten nu altijd een account moeten aanmaken met login en wachtwoord? Ook als ze enkel vragenlijsten invullen? We merken dat dit voor onze cliënten voor een hogere drempel zorgt.

Dat klopt, maar dat is niet voor niets. Hiermee lopen we vooruit op nieuwe wetgeving.

Kun je ook twee e-mailadressen koppelen in het geval van gescheiden ouders?

Als je gescheiden ouders wil uitnodigen voor programma’s of vragenlijsten, dan moet je ze apart toevoegen als cliënt. Elk op hun eigen e-mailadres. Als zij een vragenlijst moeten invullen over iemand anders, bijvoorbeeld hun kind, dan hebben ze geen account nodig. Deze vragenlijsten staan dan in de werkmap van de cliënt waar de vragenlijst over gaat.

Hoe kan je met kinderen onder de 12 in het bijzijn van de behandelaar samen een vragenlijst invullen, ervan uitgaande dat ze geen eigen e-mailadres en account hebben?

Ze moeten een account hebben en daar moet een e-mailadres aan zijn gekoppeld. Dit mag ook het e-mailadres van de ouders zijn of je kunt een apart e-mailadres hiervoor aanmaken. We hebben hier tips voor. Daarvoor kun je contact opnemen met de Helpdesk.

Kun je zien op welke data cliënten in Therapieland hebben gewerkt?

Je ziet in de werkmap op welke datum iemand voor het laatst is ingelogd. Verder zie je bij Acties op welke datum bepaalde onderdelen van een programma zijn afgerond. 

Klopt het dat je geen prijzen en extra informatie kan zien wanneer je een vragenlijst selecteert?

Dat klopt inderdaad.

Klopt het dat je maar op één e-mailadres dezelfde vragenlijst kunt toesturen? Ik wil namelijk naar een tweeling dezelfde vragenlijsten toesturen.

Dit kan wel, maar deze vragenlijsten komen dan in dezelfde werkmap te staan.

Eén van de cliënten die ik heb uitgenodigd komt niet verder omdat er een inlogcode wordt gevraagd. Hoe kan ik hem verder helpen?

Cliënten kunnen ook contact opnemen met de Helpdesk. Wij kunnen ze dan verder helpen. Mailen kan naar info@therapieland.nl of bellen naar 020 7712848.

In het vorige platform kon je sets aan vragenlijsten maken zodat je niet elke keer apart alle lijsten moest selecteren. Is dit nog mogelijk?

Helaas is dit momenteel niet mogelijk. We horen het verzoek vaker langskomen, dus mogelijk komt dit wel weer terug!

Op het vorige platform kon je per vragenlijst de resultaten downloaden. Nu moet je het hele dossier als zip downloaden. We merken echter dat in die zip niet altijd alle ingevulde vragenlijsten zitten. Is er nog een mogelijkheid om apart te downloaden per test? Of een manier dat de zip wel volledig is?

Dit probleem wordt op korte termijn opgelost! 

Moet je als hulpverlener nu altijd een eigen inlog hebben? Via het EPD verloopt de koppeling soms niet goed en is het dan mogelijk om via een andere route in Therapieland te komen? Daarnaast vragen wij ons af waarom veel gebruikte modules nu ineens buiten het pakket vallen sinds de vernieuwing?

Als je problemen hebt met de koppeling dit graag melden bij de Helpdesk. Als je programma’s mist ook. Dan kunnen we het zo snel mogelijk voor je oplossen.

Ik had laatst iemand uitgenodigd voor een beeldbelafspraak, maar tegen de tijd dat de afspraak moest plaatsvinden (een uur later), kon ik niet naar het gesprek omdat ik moest inloggen. Hoe zit dat?

Je wordt automatisch uitgelogd uit het platform na twee uur inactiviteit. Dus als je lang op dezelfde pagina blijft, kan het zijn dat je inderdaad werd uitgelogd.

Waar zie je bij cliënten de chat?

Bij cliënten staat het icoontje voor de chat op dezelfde plaats.

Om de hoeveel tijd krijg je nu een updatemail bij berichten? Voorheen was dat twee uur, nu lijkt dat veel langer te zijn.

Elk uur worden er notificaties gestuurd. 

Als ik het goed begrijp, moet de cliënt zelf een monitor aanmaken indien je dat wilt gebruiken, dit kan de behandelaar vooraf niet zelf doen?

De cliënt kan een monitor maken en jij kan dan inzage vragen in de monitor.

Zien cliënten nu zelf in hun werkmap het resultaat van de ingevulde vragenlijst?

Alleen bij vragenlijsten die zijn verwerkt in programma´s. Niet als die los zijn verstuurd.

De einddatum van de interventies, zorgen die ervoor dat de cliënt er niet meer in kan?

Wij sluiten het account van de cliënt niet af zolang de cliënt daar niet zelf om vraagt. Cliënten behouden altijd toegang tot Therapieland.

Bij het versturen van vragenlijsten kan ik nu de optie niet meer kiezen dat de cliënt zelf geen e-mailadres heeft. Hoe los ik dat op?

Een e-mailadres aanmaken voor de cliënt, bijvoorbeeld bij gmail. Of het adres van de ouders/verzorgers.

Moet een cliënt een account aangemaakt hebben om te kunnen beeldbellen?

Nee, dat is niet nodig.