IJ-lab

de onderzoekstak van Therapieland en Gezondeboel

Wat is IJ-lab?

IJ-lab is de broedplaats van Therapieland en Gezondeboel waar een diverse groep interne en externe onderzoekers, teamleden en studenten kennis delen en samen onderzoek doen naar de effectiviteit en toepasbaarheid van e-health. Gebruik, effectiviteit en tevredenheid zijn daarbij onze belangrijkste pijlers.

We streven naar een wereld waarin alle e-health toepassingen grondig onderzocht worden. We doen geen aannames meer, maar baseren onze toepassingen op onderzoek. Dit onderzoek doen we samen met ons kennisnetwerk. Gezamenlijk streven we naar toegankelijke en effectieve e-health voor iedereen.

Bij IJ-lab doen we onderzoek naar de effectiviteit en toepasbaarheid van e-health. Dit doen we niet alleen, maar samen met een netwerk van Universiteiten, Hogescholen en Onderzoekscentra. Gebruik, effectiviteit en tevredenheid zijn daarbij onze belangrijkste pijlers. Onderzoek bij IJ-lab richt zich op verschillende aspecten van e-health. Onze disciplines zijn divers; hieronder vallen effectiviteit, tracking & monitoring, virtual reality, persuasive design, implementatie, screening, en analytics.

Onderzoeksgebieden

Effectiviteit
Challenge: Effectieve e-health voor iedereen, op het juiste moment, op de juiste plek.

Tracking & Monitoring
Challenge: Gebruikers toegang geven tot waardevolle inzichten in gezondheid.

Virtual Reality
Challenge: Een krachtige virtuele wereld die de gebruiker helpt zijn dagelijkse realiteit te transformeren.

Persuasive design / UX design
Challenge: Gebruikers een e-health ervaring bieden die inspireert en aansluit bij hun behoeften.

Analytics
Challenge: Verbeteringen mogelijk maken door toegankelijke inzichten vanuit data.

Implementatie
Challenge: Adoptie en integratie van effectieve e-health daar waar de behoefte is.

Samenwerken 

Kennis ontwikkel je samen en samen zorg je voor de juiste toepassing. In samenwerking met Universiteiten, Hogescholen en kennisinstellingen voeren we onderzoeken uit en brengen we de gegenereerde kennis direct in de praktijk. IJ-lab speelt hierin een proactieve rol en doet dit op allerlei manieren: van faciliteren, tot het meeschrijven aan onderzoeksaanvragen en het uitvoeren van een onderzoek. Op dit moment doen wij samen onderzoek met de Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Maastricht, Open Universiteit, InHolland en Hogeschool Utrecht.