Kennis ontwikkel je samen

In samenwerking met universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen voeren we onderzoek uit en brengen we de gegenereerde kennis direct in de praktijk. IJ-lab speelt hierin een proactieve rol en doet dit op allerlei manieren: van faciliteren en het meeschrijven aan onderzoeksaanvragen tot het uitvoeren van een onderzoek. Benieuwd hoe we met jou kunnen samenwerken?

IJ-lab logo, minder aannames, meer onderzoek
Faciliteren van onderzoek

IJ-lab heeft via Gezondeboel en Therapieland veel kennis en expertise op het vlak van e-Healthontwikkeling. Dit maakt dat wij een goede partner kunnen zijn voor de ontwikkeling van een e-Healthtoepassing in het kader van onderzoek. Denk hierbij aan het aanpassen van een van onze bestaande e-Healthprogramma’s of het ontwikkelen van een nieuw programma. Verder faciliteren wij onderzoek door toegang te verlenen tot ons platform en data beschikbaar te maken voor onderzoek. Ook kunnen onze interventies gebruikt worden in het kader van onderzoek. Wij faciliteren zowel kortlopend als langlopend onderzoek.

 

Delen van kennis & expertise

IJ-lab geeft colleges/workshops over verschillende onderwerpen van e-Health. Denk hierbij aan de toepassing en implementatie van e-Health, de ontwikkeling van een online platform, engagement en effectiviteit. Dit doen we onder andere bij de UVA, RUG, Erasmus universiteit, RINO-opleidingen en Hogeschool Inholland.

 

Onderzoeksconsortium

IJ-lab kan partner zijn van een onderzoeksconsortium bij het indienen van een onderzoeksaanvraag. We kunnen een in-kind bijdrage leveren aan het onderzoek. Hierbij geven wij de voorkeur aan onderzoeksaanvragen die zich richten op een van onze onderzoeksgebieden. Hieronder vallen effectiviteit, gebruik, engagement, tracking & monitoring, Virtual Reality, persuasive design/UX-design en implementatie.

 

Mogelijkheid voor afstudeeronderzoek

IJ-lab geeft de mogelijkheid aan studenten om een afstudeeronderzoek uit te voeren. Bij voorkeur betreft het een onderwerp uit onze onderzoeksrichtingen. Hieronder vallen effectiviteit, gebruik, engagement, tracking & monitoring, virtual reality, persuasive design/UX-design, implementatie.