VPV Zelfrapportage (Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden)

 

Onderwerp

persoonlijkheid en gedrag; gezin en ontwikkeling

 

Doel

diagnostiek, signalering, screening

 

Wijze van afnemen

zelfrapportage

 

Doelgroep

kinderen en jongeren (9-18 jaar)

 

Afnametijd

10 min

 

Aantal vragen 

36

 

Kosten

€4,77

 

Samenvatting

De VPV geeft inzicht in de psychosociale vaardigheden van jeugdigen (of zij goed zijn in deze vaardigheden of juist tekortschieten). Het gaat hierbij om inter- en intrapersoonlijke vaardigheden. Het instrument geeft ook een beeld van welke aanknopingspunten er zijn om mogelijke vaardigheidstekorten bij te sturen. 

 

Schalen

interpersoonlijke vaardigheden, relationele vaardigheden, affectieve vaardigheden, intrapersoonlijke vaardigheden, zelfsturing, zelfbewustzijn

 

Auteur

Van der Ploeg, J. & Scholte, E. (2013). Vragenlijst Psychosociale vaardigheden. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!