VISK Ouderrapportage (Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen)

 

Onderwerp

Autisme en gedragsproblemen 

 

Doel

Effectmeting, signalering en screening

 

Wijze van afnemen

Ouderrapportage

 

Doelgroep

Kinderen en jongeren (4-18 jaar) met een pervasieve ontwikkelingsstoornis

 

Afnametijd

10 min

 

Aantal vragen 

49

 

Kosten

€3,43

 

Samenvatting

De VISK inventariseert sociaal probleemgedrag bij kinderen met (milde) pervasieve ontwikkelingsstoornissen. De VISK kan gebruikt worden om het probleemgedrag van kinderen met PDD-NOS nader te omschrijven, bij vragen over de behandelingsindicatie en in wetenschappelijk onderzoek naar PDD-NOS, bij effectmetingen, medicatie- en evaluatiestudies.

 

Schalen

Niet goed afgestemd zijn op de sociale situatie, verminderde neiging van sociale interactie, oriëntatieproblemen in tijd, ruimte en plaats, het niet begrijpen van sociale informatie, stereotiep gedrag en angst voor en weerstand tegen veranderingen.

 

Auteur

2015, Accare, p/a Boom Uitgevers Amsterdam. Copyright © C.A. Hartman, E. Luteijn, H. Moorlag, A. De Bildt & R.B. Minderaa.

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!