VFO Informantrapportage (Vragenlijst Fundamentele Onthechting)

 

Onderwerp

Gedragsproblemen, hechtingen pleegzorg

 

Doel

Effectmeting, Signalering en screening

 

Wijze van afnemen

Een persoon die goed op de hoogte is van het gedrag van het kind

 

Doelgroep

Kinderen en jongeren (4-18 jaar)

 

Afnametijd

10 min

 

Aantal vragen 

16 

 

Kosten

€4,99

 

Samenvatting

De VFO geeft bij kinderen en jongeren een indicatie of er sprake is van sociale onthechting, emotionele onthechting of een combinatie daarvan. Afname is geïndiceerd bij kinderen die zich riskant, onverantwoordelijk en egocentrisch gedragen, die een beperkte gewetensfunctie hebben, een gebrek aan empathie vertonen of geen blijk geven van gevoelens als schuld, spijt en berouw. Gebruik van de VFO helpt bij het vroegtijdig opsporen van emotioneel en sociaal onthechte kinderen en maakt het mogelijk om via preventieve interventies te voorkomen dat bij hen ernstig agressief en anti-sociaal gedrag tot ontwikkeling komt.

 

Schalen

Sociale onthechting (dominant, manipulatief en intimiderend gedrag), emotionele onthechting (gewetenloos, emotieloos en egocentrisch gedrag), sociaal-emotionele onthechting (een combinatie van bovenstaande vormen).

 

Auteur

Van der Ploeg J. & Scholte, E. (2005). Vragenlijst Fundamentele Onthechting Handleiding. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu van Loghum.

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!