SCID-5-PV

Het gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen.

 

Auteur

Michael B. First, Janet B. W. Williams, Lorna Smith Benjamin, Robert L. Spitzer

Nederlandse vertaling: Arnoud Arntz, Jan Henk Kamphuis, Joël Derks. 

© 2017, American Psychiatric Association & Boom uitgevers Amsterdam. 

info@boomtestuitgevers.nl

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

 

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Volwassenen

 

Wat meet de vragenlijst?

De SCID-5-PV is ontworpen als screener voor SCID-5-P Gestructureerd klinisch interview voor DSM-5 Persoonlijkheidsstoornissen. Het Gestructureerd Klinisch interview voor DSM- Persoonlijkheidsstoornissen (SCID-5-P) is een semi-gestructureerd diagnostisch interview voor de beoordeling van de tien DSM-5-persoonlijkheidsstoornissen in de clusters A, B en C. De SCID-5-P werd vroeger het Gestructureerd Klinisch Interview voor DSM-IV As-II Persoonlijkheidsstoornissen genoemd. De SCID-5-P kan worden gebruikt voor classificatie van persoonlijkheidsstoornissen, hetzij op een categoriale wijze (aanwezig of afwezig), hetzij op een dimensionale wijze (door de scores (0,1 of 2) voor elke classificatie te sommeren en deze totaalscores als dimensies te behandelen).

 

Afnametijd

20 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

CBSA

Geeft een indruk van de competenties van jongeren op zes specifieke gebieden en het globaal gevoel van eigenwaarde.

Lees meer

CBSK

Geeft een indruk van hoe een kind zichzelf ervaart en hoe hij zijn vaardigheden en adequaatheid op bepaalde levensgebieden inschat.

Lees meer

NKPV

Brengt klinisch relevante persoonlijkheidskenmerken in kaart bij volwassen cliënten in de GGZ.

Lees meer

NPV-2-R

Deze vragenlijst meet enkele hoofddimensies van persoonlijkheid.

Lees meer

NPV-J-2

Deze vragenlijst meet enkele hoofddimensies van persoonlijkheid.

Lees meer

RSES

Deze vragenlijst geeft een inschatting van de algemene zelfwaardering.

Lees meer

SIPP-SF

Deze vragenlijst brengt de kerncomponenten van (mal)adaptief persoonlijkheidsfunctioneren in kaart.

Lees meer

TCI

Het meten van persoonlijkheidsaspecten, temperament en karakter.

Lees meer
Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!