RS-NL – Resilience Scale NL

De RS-NL meet mentale veerkracht.

 

Auteur

Gail Wagnild. 

Nederlandse vertaling en bewerking: Michael Portzky.

Copyright © 2008 Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com, art.nr. 16/3822.02

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Onderwerp

Mentale veerkracht, onderwijs en carrière 

 

Doel

Effectmeting, signalering en effectmeting

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

Jongeren (vanaf 16 jaar) en volwassenen

 

Afnametijd

5-10 min

 

Aantal vragen 

25

 

Kosten

€4,78

 

Samenvatting

De RS-NL is ontwikkeld voor het inschatten van de mate van resilience, ofwel: mentale veerkracht – een persoonlijkheidskenmerk dat je in staat stelt om de negatieve effecten van stress te modereren, en je mogelijkheden tot adaptatie vergroot. De test wordt vooral gebruikt in de klinische setting, maar kan ook binnen de HRM gebruikt worden als selectie-instrument. Bovendien heeft deze test ook zijn waarde bewezen in de sportsector; zowel als selectie-instrument door trainers, als follow-up instrument door sportpsychologen. 

 

Schalen

Persoonlijke competentie en acceptatie van zichzelf en het leven. 

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!