RS-NL – Resilience Scale NL

De RS-NL meet mentale veerkracht.

 

Auteur

Gail Wagnild. 

Nederlandse vertaling en bewerking: Michael Portzky.

Copyright © 2008 Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com, art.nr. 16/3822.02

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Adolescenten (vanaf 16 jaar) en volwassenen 

 

Wat meet de vragenlijst?

De RS-NL is ontwikkeld voor het inschatten van de mate van resilience, ofwel: mentale veerkracht. Resilience wordt door de auteurs als volgt omschreven: een persoonlijkheidskenmerk dat je in staat stelt om de negatieve effecten van stress te modereren, en je mogelijkheden tot adaptatie vergroot (Wagnild & Young, 1993)

De RS-NL bestaat uit 25 stellingen die betrekking hebben op de volgende twee schalen: 

  • Persoonlijke competentie: een hoge(re) score op het domein persoonlijke competentie suggereert een hogere mate van zelfvertrouwen, onafhankelijkheid, overtuiging, onoverwinnelijkheidgevoel, gevoel van beheersing van de situatie, vindingrijkheid en doorzettingsvermogen (Wagnild & Young, 1993). 
  • Acceptatie van zichzelf en leven: een hoge(re) score op het domein acceptatie van zichzelf en het leven suggereert een hogere mate van aanpassingsvermogen, evenwichtigheid, flexibiliteit en een gebalanceerde kijk op het leven (Wagnild & Young, 1993).

*Voor het meten van de coping-mogelijkheden is de Utrechtse Copinglijst een uitstekend Nederlandstalig instrument.

 

Afnametijd

3 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

AVL

De AVL is een instrument om vast te stellen of er sprake is van de gedragsaspecten van ADHD bij kinderen.

Lees meer

C-TRF – 1,5 tot 5 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen.

Lees meer

CBCL – 1,5 tot 5 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen.

Lees meer

CBCL – 6 tot 18 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen en jongeren.

Lees meer

DES

Stelt de frequentie van dissociatieve ervaringen vast. 

Lees meer

DMSES

Het instrument meet self-efficacy van diabetes type 2-patiënten bij zelfzorgactiviteiten.

Lees meer

EDE-Q

Dit instrument meet eetstoornispathologie.

Lees meer

EFV

De EFV geeft inzicht in de werking van denkprocessen bij kinderen en jongeren.

Lees meer
Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!