PSWQ Penn State Worry Questionnaire

 

Onderwerp

Angst en piekeren

 

 

Doel

Signalering, screening en effectmeting

 

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

 

Doelgroep

Volwassenen

 

 

Afnametijd

10 min

 

 

Aantal vragen 

16

 

 

Kosten

n.v.t.

 

 

Samenvatting

De PSWQ is een zelfbeoordelingsvragenlijst die iemands neiging tot piekeren meet. Het instrument beoogt een trekmaat te zijn van pathologisch piekeren, die de inhoud van het piekerproces buiten beschouwing laat. Op basis van de vragenlijst kan een onderscheid gemaakt worden tussen patiëntengroepen, waarbij GAS-patiënten de hoogste scores behalen. Bovendien is de PSWQ gevoelig voor veranderingen na een therapeutische interventie ( Startup & Erickson, 2006).

 

 

Verkorte versie

Er bestaat ook een verkorte versie van deze vragenlijst. Deze bevat 11 vragen in plaats van 16.

 

 

Schalen

Totaalscore

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!