PMT-K-2 – Prestatie Motivatie Test voor Kinderen

De PMT-K-2 meet de prestatiemotivatie, negatieve faalangst, positieve faalangst en sociale wenselijkheid.

 

Auteur

H.J.M. Hermans

Copyright © 2011 Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com, art.nr. 17/3848.02

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Onderwerp

Angst en onderwijs

 

Doel

Effectmeting en signalering

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

Kinderen en jongeren vanaf groep zeven tot en met de derde klas van de middelbare school

 

Afnametijd

30 min

 

Aantal vragen 

89

 

Kosten

€4,66

 

Samenvatting

De PMT-K is een vragenlijst gericht op het vaststellen van prestatiemotief, positieve en negatieve faalangst en sociale wenselijkheid. De test is vooral bedoeld als hulpmiddel bij de begeleiding van kinderen en jeugdigen in zowel de onderwijs- als de gezinssituatie. 

 

Goed om te weten

De PMT-K-2 is de volledig herziene versie van de PMT-K. Bij de herziening is het taalgebruik van de vragen gemoderniseerd en zijn een aantal items vervangen. Daarnaast is er nieuwe data verzameld om normen te bepalen.

 

Schalen

Prestatie motivatie, negatieve faalangst, positieve faalangst en sociale wenselijkheid.

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!