PMT-K-2 – Prestatie Motivatie Test voor Kinderen

De PMT-K-2 meet de prestatiemotivatie, negatieve faalangst, positieve faalangst en sociale wenselijkheid.

 

Auteur

H.J.M. Hermans

Copyright © 2011 Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com, art.nr. 17/3848.02

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

De PMT-K-2 is in te zetten bij kinderen vanaf groep 7 tot en met de derde klas van de middelbare school. Het instrument kan ingezet worden op alle schoolniveaus van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, met daarbij wel de voorwaarde dat het kind voldoende leesvaardigheid heeft of bij het lezen ondersteund wordt. Daarnaast wordt verondersteld dat het kind de Nederlandse taal voldoende machtig is.

 

Wat meet de vragenlijst?

Het doel van de PMT-K-2 is een bijdrage te leveren aan de optimale ontplooiing van de persoonlijkheid van het kind of de jeugdige. De test is bedoeld als hulpmiddel bij de begeleiding in de onderwijs- en gezinssituatie. Het instrument is bruikbaar voor het verrichten van research en kan tevens gehanteerd worden voor individuele diagnostiek. De PMT-K-2 kan daarnaast gebruikt worden om klassen of scholen door te lichten met als doel de door de test gemeten motieven in kaart te brengen. 

De PMT-K-2 bestaat uit 89 items die betrekking hebben op de volgende schalen (persoonlijkheidskenmerken):

  • Prestatiemotivatie: intrinsieke motivatie van de persoon om te presteren.
  • Negatieve faalangst: angst om te falen die de persoon doet disfunctioneren.
  • Positieve faalangst: angst die de persoon in een optimale spanningstoestand brengt en die hem in ongestructureerde en stresserende taaksituaties beter doet functioneren dan onder normale omstandigheden.
  • Sociale wenselijkheid: de neiging om zich naar de buitenwereld goed voor te willen doen.

De test kan wel door de docent in de klas afgenomen worden, maar dient geïnterpreteerd te worden door een psycholoog, orthopedagoog of remedial teacher die testspecifiek getraind is of anderszins aantoonbaar voldoende gekwalificeerd is.

 

Afnametijd

30 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

AVL

De AVL is een instrument om vast te stellen of er sprake is van de gedragsaspecten van ADHD bij kinderen.

Lees meer

C-TRF – 1,5 tot 5 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen.

Lees meer

CBCL – 1,5 tot 5 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen.

Lees meer

CBCL – 6 tot 18 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen en jongeren.

Lees meer

DES

Stelt de frequentie van dissociatieve ervaringen vast. 

Lees meer

DMSES

Het instrument meet self-efficacy van diabetes type 2-patiënten bij zelfzorgactiviteiten.

Lees meer

EDE-Q

Dit instrument meet eetstoornispathologie.

Lees meer

EFV

De EFV geeft inzicht in de werking van denkprocessen bij kinderen en jongeren.

Lees meer
Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!