Onze vragenlijsten

Gezondeboel heeft een breed aanbod aan gevalideerde vragenlijsten. Alle vragenlijsten hebben een ander doel en kunnen op verschillende manieren worden ingezet. We bespreken graag wat het beste past bij jouw organisatie!

Category:
  •  
    loader
loader
loader
Icoon vragenlijsten

VGD

De VGD meet de doelgerichtheid van de behandeling of het ervaren gebrek hieraan.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

VGFO Ouderrapportage

De VGFO heeft als doel het gezinsfunctioneren in kaart te brengen.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

VISK Ouderrapportage

De VISK inventariseert sociaal probleemgedrag bij kinderen met (milde) pervasieve ontwikkelingsstoornissen.

Lees meer
icoon vragenlijsten

VLQ

De VLQ brengt de belangrijkste levensgebieden van de cliënt in kaart.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

VPV Informantrapportage

De VPV geeft inzicht in de psychosociale vaardigheden van jeugdigen.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

VPV Zelfrapportage

De VPV geeft inzicht in de psychosociale vaardigheden van jeugdigen.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

VvGK 6-16 Jaar

De VvGK 6-16 screent op ADHD, ODD en CD bij kind en jeugd.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

VVV

De VVV screent op vermoeidheidsklachten bij volwassenen.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

W-BNS

De W-BNS meet de behoeftebevrediging van autonomie, verbondenheid, competentie bij werknemers.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

WHO-5

De WHO-5 brengt de mentale welzijn van cliënten in kaart.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

Y-BOCS

De Y-BOCS is een interview dat de aard en ernst van een dwangstoornis bij volwassenen meet.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

Y-OQ-30.1

Aan de hand van de Y-OQ-30.1 krijg je snel een duidelijk beeld of vervolgonderzoek noodzakelijk is.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

YMRS

Aan de hand van de YMRS wordt de ernst van een manische episode onder jongeren in kaart gebracht.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

Young DIVA-5

De Young DIVA-5 is een interview om ADHD vast te kunnen stellen.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

YSQ

De YSQ brengt disfunctionele schema’s in kaart.

Lees meer
Icoon vragenlijsten

YSR 11-18 Jaar Zelfrapportage

De YSR screent op probleemgedrag en vaardigheden, zoals door de jongere zelf gerapporteerd.

Lees meer