NPV-2-R – Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst

De NPV-2-R meet enkele hoofddimensies van persoonlijkheid en doet op grond daarvan een voorspelling van het gedrag van mensen. De NPV-2-R kan individueel en groepsgewijs worden afgenomen.

 

Auteur

© 2014, Stichting Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst, Boom Uitgevers Amsterdam. H. Barelds, F. Luteijn, H. van Dijk & J. Starren.

 

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Adolescenten en volwassenen (vanaf 15 jaar)

 

Wat meet de vragenlijst?

De Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst-2 (NPV-2-R) is een vragenlijst voor het meten van persoonlijkheidseigenschappen bij adolescenten en volwassenen en bestaat uit 140 items. De vragenlijst kan onder andere worden gebruikt in de GGZ, het onderwijs en de HRM. De vragenlijst meet Neuroticisme-Emotionele Stabiliteit (lnadequatie), Sociale Angst (Sociale lnadequatie), Rigiditeit, Verongelijktheid, Egoïsme (Zelfgenoegzaamheid), Dominantie en Zelfwaardering. De test is door zijn grote voorspellende waarde een zeer geschikt instrument om de persoonlijkheid van de cliënt in beeld te brengen. 

NPV-2-R introduceert bij vier van de oorspronkelijke zeven NPV-2-schalen nu ook subschalen, acht in totaal. Deze subschalen zijn vastgesteld op basis van empirisch onderzoek en vormen een nuttige aanvulling op de al bekende NPV-2-schalen. De subschalen kunnen u helpen om schaalscores nauwkeuriger te interpreteren. De subschalen zijn: 

  • lnadequatie of Neuroticisme (Depressiviteit/Angst)
  • Sociale lnadequatie of Sociale Angst (Verlegenheid/Sociale vermijding)
  • Rigiditeit (Ordelijkheid/Inflexibiliteit) 
  • Dominantie (Leidinggeven/Autonomie)

De NPV-2-R heeft geheel nieuwe normen voor de algemene populatie. De oude normgroep Algemeen was gebaseerd op gegevens die gedurende de afgelopen decennia werden verzameld (voornamelijk met de NPV). De nieuwe normgroep Algemeen bevat alleen actuele NPV-2-gegevens. Voor een deel van de andere groepen (Selectie, Psychiatrische patiënten, Somatische patiënten en Eerstelijnscliënten) zijn er aanvullende normen beschikbaar. 

De herziene handleiding beschrijft nieuwe onderzoeken die de psychometrische kwaliteit van de vragenlijst verder onderbouwen. Verder introduceert de NPV-2-R een geheel nieuwe normgroep Algemeen. Bovendien zijn er nu voor het eerst subschalen beschikbaar bij een deel van de NPV-2-schalen.

 

Betrouwbaarheid/Validiteit 

De ruwe totaalscores worden geïnterpreteerd met behulp van normtabellen. De normeringsschaal is een zevenpuntsschaal lopend van ‘zeer laag’ tot ‘zeer hoog’.

 

Afnametijd

20-30 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!