NPST – Negativisme, Ernstige Psychopathologie en Somatisering Test

De NPST meet drie belangrijke persoonlijkheidsaspecten.

 

Auteur

F. Luteijn & D.P.H. Barelds

Copyright © 2003 Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com. art.nr. 15/3766.01

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Adolescenten en volwassenen (vanaf 16 jaar)

 

Wat meet de vragenlijst?

De NPST is een persoonlijkheidsvragenlijst waarmee op een efficiënte en kwalitatief goede manier de drie belangrijke persoonlijkheidsaspecten van de NVM worden gemeten, te weten negativisme, ernstige psychopathologie en somatisering. De NPTS  bestaat uit 54 items die betrekking hebben op de volgende schalen:

  • Negativisme: een negatieve, ontevreden en vijandige instelling ten opzichte van anderen en de omgeving; reageren met mopperen en klagen op gevoelens van onbehagen; een zelf-defensieve instelling.
  • Ernstige psychopathologie: paranoïde gedachten en/of waanachtige ideeën en/of bizarre belevingen.
  • Somatisering: de neiging op psychische spanningen en stress met lichamelijke klachten te reageren.

 

Gebruiksmogelijkheden van de NPST

  • Onderkenningsvragen: wat is er bij cliënt aan de hand? Wat gaat goed? Wat lukt niet?
  • Verklaringsvragen: hoe zijn de klachten of problemen ontstaan?
  • Therapie-indicatievragen: hoe kunnen cliënten het beste geholpen worden?
  • Predictievragen: vragen over het toekomstig functioneren van een cliënt. 
  • Evaluatievragen: wat is het resultaat van behandelingen?

 

Afnametijd

10 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!