MADRS (Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale)

 

Onderwerp

depressie en angst

 

Doel

screening, monitoren

 

Wijze van afnemen

(semigestructureerd) interview

 

Doelgroep

volwassenen met een (ernstige) depressie

 

Afnametijd

5 min

 

Aantal vragen 

10

 

Kosten

n.v.t.

 

Samenvatting

De MADRS is een 10-itemlijst, waarbij de items gescoord worden op een 7-puntsschaal. De totaalscore is een index voor de intensiteit van de depressie. Voor de subschalen bestaan geen afkapwaarden. Wel vormen de schaalscores van de subschalen een indicatie op welke gebieden het goed en minder goed gaat met de cliënt.

 

Literatuuronderzoek

Volgens Nolen en Dingemans (2004) kan met de MADRS een mogelijke/lichte, matige, ernstige en zeer ernstige depressie goed worden onderscheiden.

 

Dekking van dsm-IV-criteria door de diverse depressieschalen

  • Depressie = Redelijk
  • Melancholische kenmerken = Redelijk
  • Atypische kenmerken = Slecht

Bron: Nolen en Dingemans, 2004

 

Schalen

totaalscore

 

Auteur

Montgomery SA, Asberg M (1979). Nederlandse vertaling: Hartong, Goekoop (1985).

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!