IOA – Inventarisatielijst Omgaan met anderen

De IOA meet sociale angst en sociale vaardigheden.

 

Auteur

C.M.J. Dam-Baggen & F.W. Kraaimaat

Copyright © 2000 Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com, art.nr. 18/1372.03

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Adolescenten en volwassenen (vanaf 12 jaar)

 

Wat meet de vragenlijst?

De IOA is een zelfbeoordelingslijst voor het meten van sociale angst en sociale vaardigheden. De IOA  bestaat uit 35 items die betrekking hebben op de volgende schalen: 

  • Kritiek geven: kritiek geven op concrete punten en verzoeken dit te wijzigen.
  • Aandacht vragen voor eigen mening: eigen, eventueel afwijkende mening naar voren brengen tegenover bekenden en onbekenden.
  • Waardering uitspreken voor de ander: initiatief nemen tot contact door de ander een compliment te geven over zijn gedrag of uiterlijk.
  • Initiatief nemen tot contact: een gesprekje beginnen met bekenden en onbekenden; individueel of in een groepje.
  • Jezelf waarderen: instemmen met waardering over jezelf van anderen of tevredenheid uiten over jezelf.

 

Afnametijd

20 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!