HRSD (Hamilton Rating Scale for Depression)

 

Onderwerp

depressie en angst

 

Doel

screening, monitoren

 

Wijze van afnemen

(semigestructureerd) interview

 

Doelgroep

volwassenen

 

Afnametijd

5 min

 

Aantal vragen 

17

 

Kosten

n.v.t.

 

Samenvatting

De HDRS meet de mate van depressie voor, gedurende en na de behandeling. De vragenlijst kijkt naar lichamelijke- en gedragssymptomen die zijn voorgekomen in de afgelopen week.

De onderwerpen van de items hebben onder andere betrekking op depressieve stemming, schuldgevoelens, zelfdoding, slapeloosheid, werk en activiteiten, vertraging, onrust, psychische angst, lichamelijke angst, gastro-intestinale symptomen, hypochondrie, gewichtsverlies en aandacht.

 

Literatuuronderzoek

Volgens Nolen en Dingemans (2004) kan met de HRSD een mogelijke/lichte, matige, ernstige en zeer ernstige depressie goed worden onderscheiden.

 

Dekking van dsm-iv-criteria door de diverse depressieschalen

  • Depressie = Goed
  • Melancholische kenmerken = Redelijk
  • Atypische kenmerken = Slecht

Bron: Nolen en Dingemans, 2004

 

Schalen

totaalscore

 

Auteur

Hamilton M (1960); Nederlandse versie: Dijkstra P (1974), Bech P, et al. (1986) en de Jonghe F (1994)

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!