HoNOS 65+ (Health of the Nation Outcome Scales)

 

Onderwerp

Gezondheid en functioneren van psychiatrische patiënten

 

Doel

Effectmeting

 

Wijze van afnemen

Professional

 

Doelgroep

65+

 

Afnametijd

15 min

 

Aantal vragen 

43

 

Kosten

n.v.t.

 

Samenvatting

De HoNOS 65+ is een observatielijst en wordt door de behandelaar ingevuld met als doel het evalueren van de behandeling of begeleiding. De uitkomst geeft weer hoe het dagelijks functioneren van een cliënt in de GGZ op een bepaald ogenblik is, en kan daarom voor, tijdens of na een behandeling ingevuld worden om verandering in kaart te brengen. Het gaat om problemen die zich de afgelopen twee weken hebben voorgedaan. 

 

Schalen

Gedragsstoornissen, opzettelijke zelfverwonding, problemen met alcohol- of drugsgebruik, cognitieve problemen, problemen met lichamelijke ziekte/handicap, problemen die gepaard gaan met hallucinaties en/of wanen, problemen met depressieve symptomen, andere geestelijke en gedragsproblemen, problemen met relaties, problemen met ADL-activiteiten, problemen met woonomstandigheden werk en vrijetijdsbesteding.

 

Auteur

Wing et al. (1998) Ministerie van Volksgezondheid. Vertaling uitgegeven door het Trimbos instituut: HoNOS-12 (2001) N. Mulder, J. Loos, A. Wierdsma & H. Poodt; HoNOS-CA (2003) T. Staring, E. Hofman & N. Mulder; HoNOS-65+ (2003) T. Staring, J. Stobbe & N. Mulder.

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!