GVL (Gezinsvragenlijst)

 

Onderwerp

Jeugd, gezin en ontwikkeling

 

Doel

Diagnostiek en effectmeting

 

Wijze van afnemen

Ouderrapportage (als dat niet kan door iemand die het kind en het gezin goed kent)

 

Doelgroep

Gezinnen met kinderen (4-18 jaar)

 

Afnametijd

15 min

 

Aantal vragen 

16 open vragen en 20 meerkeuze vragen

 

Kosten

€4,77

 

Samenvatting

Met de GVL kan de kwaliteit van de gezins- en opvoedingsomstandigheden bepaald worden. De GVL geeft aan waar het gezin mogelijk tekort schiet, wat de risico’s zijn op problematisch gedrag bij een kind en wat de mogelijke oorzaken zijn van problemen. Tevens biedt het instrument aanknopingspunten om het gezinsfunctioneren op een effectieve manier bij te sturen. De GVL kan gebruikt worden in de jeugdzorg, de Jeugd GGZ en in het (speciale) onderwijs.

 

Schalen

Responsiviteit, communicatie, organisatie, partnerrelatie en sociaal netwerk.

 

Auteur

Van der Ploeg, J. & Scholte, E. (2008). Handleiding Gezinsvragenlijst (GVL). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!