CRIES-8 (Children’s Revised Impact of Event Scale)

 

Onderwerp

Angst 

 

Doel

Signalering en screening, Vroegsignalering

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

8 tot en met 17 jaar die een of meer ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt

 

Afnametijd

5 min

 

Aantal vragen 

8

 

Kosten

n.v.t.

 

Samenvatting

De CRIES-8 is een korte screeningslijst om een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij kinderen en jongeren van 8 tot en met 17 jaar vroegtijdig te signaleren.

 

Goed om te weten

Van een ingrijpende gebeurtenis is sprake als het kind getuige is geweest van of werd geconfronteerd met een gebeurtenis die een feitelijke of dreigende dood of een ernstige verwonding met zich meebracht, of die een bedreiging vormde voor de fysieke integriteit van het kind of van anderen.

 

CRIES-8 vs. CRIES-13

De vijf extra items van de CRIES-13 vormen de subschaal verhoogde prikkelbaarheid. Deze schaal ontbreekt bij de CRIES-8. De diagnostische efficiëntie van de CRIES-13 is verder enigszins beter dan die van de CRIES-8. Om deze reden wordt het gebruik van de CRIES-13 aanbevolen ten opzichte van het gebruik van de CRIES-8.

 

Gebruik

De vragenlijst wordt bij voorkeur ingevuld in de aanwezigheid van de afnemer. De afnemer legt uit dat de vragenlijst moet worden ingevuld op basis van de gemoedstoestand van het kind in de afgelopen zeven dagen. Het is daarbij belangrijk dat het kind de vragen beantwoordt met de ingrijpende gebeurtenis in gedachten. Als het kind meerdere traumatische ervaringen heeft meegemaakt, moet de vragenlijst worden ingevuld voor de gebeurtenis die het kind als het meest vervelend of belastend ervaart. Als uit de score op de vragenlijst blijkt dat een kind een verhoogd risico loopt op een posttraumatische stressstoornis (PTSS), wordt geadviseerd om het kind te verwijzen voor diagnostiek of behandeling.

 

Let op

De CRIES-8 is bedoeld om te worden afgenomen door medewerkers van bureaus jeugdzorg en andere verwijzers, zoals huisartsen en kinderartsen.

 

Schalen

Totaalscore, herbeleving en vermijding.

 

Auteur

E. Verlinden, M. Olff, R.J.L. Lindauer, 2005; based on CRIES-8 child version, Children and War Foundation, 1998.

 

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!