CRIES-13 Zelfrapportage (Children’s Revised Impact of Event Scale)

 

Onderwerp

Angst

 

Doel

Signalering en screening, Vroegsignalering

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

8 tot 18 jaar die een of meer ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt

 

Afnametijd

10 min

 

Aantal vragen 

13

 

Kosten

n.v.t.

 

Samenvatting

De CRIES-13 is een korte screeningslijst om een posttraumatische stressstoornis (PTSS) bij kinderen en jongeren van 8 tot en met 17 jaar vroegtijdig te signaleren.

 

Goed om te weten

Van een ingrijpende gebeurtenis is sprake als het kind getuige is geweest van of werd geconfronteerd met een gebeurtenis die een feitelijke of dreigende dood of een ernstige verwonding met zich meebracht, of die een bedreiging vormde voor de fysieke integriteit van het kind of van anderen.

 

Gebruik

De vragenlijst wordt bij voorkeur in de aanwezigheid van de afnemer ingevuld. De afnemer legt uit dat de vragenlijst moet worden ingevuld op basis van de gemoedstoestand van het kind in de afgelopen zeven dagen. Het is daarbij belangrijk dat het kind of de ouder de vragen beantwoordt met de ingrijpende gebeurtenis in gedachten. Als het kind meerdere traumatische ervaringen heeft meegemaakt, moet de vragenlijst worden ingevuld voor de gebeurtenis die het kind als het meest vervelend of belastend ervaart. Als uit de score op de vragenlijst blijkt dat een kind een verhoogd risico loopt op een posttraumatische stressstoornis (PTSS), wordt geadviseerd om het kind te verwijzen voor diagnostiek of behandeling.

 

Let op

De CRIES-13 is bedoeld om te worden afgenomen door medewerkers van bureaus jeugdzorg en andere verwijzers, zoals huisartsen en kinderartsen.

 

Verkorte versie 

Er bestaat ook een verkorte versie van de CRIES met 8 items in plaats van 13.

 

Schalen

Herbeleving, Vermijding, Verhoogde prikkelbaarheid.

 

Auteur

E. Verlinden, M. Olff, R.J.L. Lindauer, 2005; based on CRIES-13 child version, Children and

Logo van Children & War foundation

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!