CERQ (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire)

 

Onderwerp

Coping

 

Doel

Effectmeting, signalering en screening

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

Adolescenten vanaf 12 jaar en volwassenen

 

Afnametijd

10 minuten

 

Aantal vragen 

36

 

Kosten

€3,54

 

Samenvatting

De CERQ meet negen verschillende copingstrategieën en kan zowel gebruikt worden voor het bepalen van de algemene cognitieve stijl als van de specifieke cognitieve strategie die gehanteerd wordt na het meemaken van een specifieke gebeurtenis.

Voorbeelditems: Ik denk bij mezelf dat het allemaal mijn eigen schuld is.; Ik denk dat ik maar moet aanvaarden dat mij dit is overkomen. En; Ik denk vaak aan hoe ik me voel over wat ik heb meegemaakt. 

Op basis van een 5-punt likertschaal geeft de cliënt aan hoe vaak een gedachte voorkomt; (bijna) nooit … heel vaak. 

 

CERQ vs. Andere coping vragenlijsten

De items van de CERQ richten zich alleen op de gedachten die iemand mogelijk heeft na het ervaren van een bedreigende of stressvolle situatie. Dit in tegenstelling tot andere copingvragenlijsten. Zo bevat de Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) onder andere items verwijzend naar mogelijke acties die iemand onderneemt na het ervaren van een vervelende situatie. 

Voorbeeld items uit de CISS: Doen wat me het beste lijkt (taakgerichte coping).; Iets lekkers halen of uit eten gaan (afleiding zoeken). En; De tijd doorbrengen met een voor mij bijzondere persoon (gezelschap zoeken).

 

Literatuuronderzoek

  1. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de dimensies rumineren en jezelf de schuld geven een een sterke sterk verband vertonen met zelfgerapporteerde depressie (Abela and Hankin, 2011; Michl et al., 2013; Nolen-Hoeksema and Morrow, 1991).
  2. Hoe een cliënt de items interpreteert, wordt mede bepaald door hoe men zich voelt. Zo blijkt uit verschillende onderzoeken dat cliënten met een depressie de acceptatie-items op een andere manier interpreteren dan mensen zonder een depressie, met als resultaat dat beide doelgroepen hoog scoren op acceptatie (Garnefski en Kraaij, 2007; Lei et al., 2014; Perte en Miclea, 2011). 

Wellicht dat items als “Ik bedenk me dat ik moet aanvaarden dat mij dit is overkomen.”, “Ik bedenk me dat ik er toch niets meer aan kan veranderen.” en “Ik bedenk me dat ik er mee moet leren leven.” vooral worden beantwoord vanuit een gevoel van hopeloosheid (McKinnona et al., 2020). Men accepteert simpelweg de situatie omdat ze geen andere keuze hebben. 

 

Schalen

Accepteren, rumineren, concentreren op andere of positieve zaken, concentreren op planning, positief herinterpreteren, relativeren, catastroferen, anderen de schuld geven.

 

Auteur

DATEC

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!