CBSK – Hoe ik mezelf vind (kinderen)

De CBSK brengt de emotionele problemen en/of gedragsproblemen bij kinderen in kaart.

 

Auteur

Auteur: S. Harter, USA. 

Nederlandse vertaling en bewerking: J.W. Veerman, M.A.E. Straathof, Ph.D.A.Treffers, B.R.H. Van den Bergh en L.T. ten Brink, Harcourt Assessment B.V., Lisse, Nederland.

Copyright © Pearson Assessment & Information B.V. (1997, 2004). Art.nr. 18/3434.01

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Onderwerp

Psychosociale problemen

 

Doel

Effectmeting en vroegsignalering

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

Kinderen (8-12 jaar)

 

Afnametijd

15-20 min

 

Aantal vragen 

40 (waarvan 4 introductievragen)

 

Kosten

€2,11

 

Samenvatting

De CBSK is bedoeld om bij kinderen vast te stellen hoe zij hun vaardigheden inschatten op een aantal belangrijke levensgebieden en hoe zij hun globale gevoel van eigenwaarde beoordelen.

 

Schalen

Schoolvaardigheden, sociale acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshouding en gevoel van eigenwaarde. De items op de eerste vijf schalen verwijzen naar de mate waarin specifieke competenties meer of minder aanwezig zijn dan bij andere kinderen. De items van de subschaal Gevoel van eigenwaarde verwijzen op dezelfde manier naar de waardering die iemand voor zichzelf heeft.

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!