CBSK – Hoe ik mezelf vind (kinderen)

De CBSK brengt de emotionele problemen en/of gedragsproblemen bij kinderen in kaart.

 

Auteur

Auteur: S. Harter, USA. 

Nederlandse vertaling en bewerking: J.W. Veerman, M.A.E. Straathof, Ph.D.A.Treffers, B.R.H. Van den Bergh en L.T. ten Brink, Harcourt Assessment B.V., Lisse, Nederland.

Copyright © Pearson Assessment & Information B.V. (1997, 2004). Art.nr. 18/3434.01

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Kinderen van 8 tot 12 jaar

 

Wat meet de vragenlijst?

Met de CBSK kan bij kinderen van 8 tot 12 worden vastgesteld hoe zij zichzelf op een aantal specifieke gebieden vinden functioneren en hoe zij hun globale gevoel van eigenwaarde beoordelen. De CBSK bestaat uit 36 items die betrekking hebben op de volgende schalen:

  • schoolvaardigheden
  • sociale acceptatie
  • sportieve vaardigheden
  • fysieke verschijning
  • gedragshouding 
  • gevoel van eigenwaarde

 

De vragenlijst is genormeerd voor zowel Vlaamse als Nederlandse adolescenten en kan worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek voor klinische doeleinden, voor psychodiagnostisch onderzoek door jeugdhulpverleningsinstellingen, door GGZ en bij evaluaties van therapeutische interventies.

 

Afnametijd

10 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!