CBSA – Hoe ik mezelf vind (adolescenten)

De CBSA brengt de emotionele problemen en/of gedragsproblemen bij adolescenten in kaart.

 

Auteur

Auteurs Nederlandse versie: Ph.D.A. Treffers, A.W. Goedhart, B.R.H. Van den Bergh, J.W. Veerman, L. Ackaert & L. de Rycke (CBSA)

Copyright © 2002 Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com, art.nr. 17/3615.02

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Onderwerp

Psychosociale problemen

 

Doel

Diagnostiek, effectmeting, evaluatie en vroegsignalering

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

Jongeren (12-18 jaar)

 

Afnametijd

15-20 min

 

Aantal vragen 

40 (waarvan 5 introductievragen)

 

Kosten

€2,11

 

Samenvatting

De CBSA biedt op gestandaardiseerde wijze een indruk van zowel de competenties van adolescenten op zes specifieke gebieden als van het globale gevoel van eigenwaarde zoals beoordeeld door de adolescent zelf. Emotionele problemen en gedragsproblemen kunnen zo in kaart worden gebracht.

 

Schalen

Schoolvaardigheden, sociale acceptatie, sportieve vaardigheden, fysieke verschijning, gedragshouding, hechte vriendschap en gevoel van eigenwaarde. De items op de eerste zes schalen verwijzen naar de mate waarin specifieke competenties meer of minder aanwezig zijn dan bij andere jongeren. De items van de subschaal Gevoel van eigenwaarde verwijzen op dezelfde manier naar de waardering die iemand voor zichzelf heeft.

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!