BYI-2-NL | Beck Youth Inventories 2nd Edition – Nederlandstalige bewerking

De BYI-2-NL bestaat uit vijf zelfrapportagevragenlijsten die afzonderlijk van elkaar of gecombineerd kunnen worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld in kaart te brengen. De vragenlijsten zijn bedoeld als screeningsinstrument.

 

Auteur

Judith S. Beck, Aaron T. Beck, John B. Jolly en Robert A. Steer. Nederlandstalige bewerking: Pearson Benelux BV

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Onderwerp

Angst, depressie en gedragsproblemen

 

Doel

Signalering, screening, effectmeting en bij een specifieke hypothese binnen een breed diagnostisch onderzoek

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

Kinderen en jongeren (7-18 jaar)

 

Afnametijd

25 min

 

Aantal vragen 

100

 

Kosten

€1,25

 

Samenvatting

Met de BYI-2-NL kan op snelle en eenvoudige wijze een beoordeling worden verkregen van psychische problematiek bij kinderen en adolescenten. Iedere vragenlijst bevat twintig stellingen over gedachten, gevoelens of gedragingen die worden geassocieerd met emotionele en sociale problemen bij kinderen en adolescenten. 

 

Samenstelling vragenlijst

Vragenlijst bestaat uit de volgende onderwerpen: 1. Beck Depression Inventory for Youth, 2. Beck Anxiety Inventory for Youth, 3. Beck Anger Inventory for Youth, 4. Beck Disruptive Behavior Inventory for Youth en 5. Beck Self-Concept Inventory for Youth.

 

Schalen

Zelfbeeld, angst, depressie, boosheid en verstorend gedrag. 

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!