BDI-2-NL-R – Beck Depression Inventory

De BDI-NL-R meet de algehele ernst van een depressie.

 

Auteur

Aaron T. Beck, Robert A. Steer, Gregory K. Brown

Nederlandse vertaling en bewerking: A. J. Willem van der Does

Copyright © 2016 Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com, art.nr. 17/3860.01

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Adolescenten en volwassenen vanaf 13 jaar

 

Wat meet de vragenlijst?

Het BDI-2-NL-R is ontwikkeld voor het meten van symptomen overeenkomstig de diagnostische criteria van depressieve stoornissen volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Fourth Edition (DSM-IV; 1994) van de American Psychiatric Association. De BDI-II is ook compatibel met de DSM-5 (2013) en met de tiende editie van de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10; 1999) van de World Health Organization. De BDI-II is geen diagnostisch instrument, maar een instrument om de ernst van depressieve symptomen vast te stellen.

 

De BDI-2-NL-R meet niet alleen cognitieve en affectieve symptomen, maar ook de somatische en vegetatieve symptomen. De antwoorden op deze symptomen bij elkaar opgeteld levert de totaalscore als maat voor de algehele ernst van depressie. De totaalscore kan een minimale, lichte, matige of ernstige depressie indiceren.

 

De BDI-2-NL-R bestaat uit 21 rijtjes uitspraken van klachten die betrekking hebben op de volgende schalen: 

  • affectief
  • cognitief
  • somatisch

 

Afnametijd

10 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!