BDI-2-NL-R – Beck Depression Inventory

De BDI-NL-R meet de algehele ernst van een depressie.

 

Auteur

Aaron T. Beck, Robert A. Steer, Gregory K. Brown

Nederlandse vertaling en bewerking: A. J. Willem van der Does

Copyright © 2016 Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com, art.nr. 17/3860.01

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Onderwerp

Depressie

 

Doel

Effectmeting, signalering en screening

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

Jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen 

 

Afnametijd

10 min

 

Aantal vragen 

21

 

Kosten

€2,21

 

Samenvatting

De BDI-2-NL-R meet de ernst van depressieve, somatische en vegetatieve symptomen. Hierbij zegt de totaalscore vooral iets over de algehele ernst van de depressie. 

 

Goed om te weten

Hoge scores op de vragenlijst kunnen ook door andere problemen of ziektes dan depressie veroorzaakt worden. De BDI-2-NL-R meet de volgende schalen: affectief, cognitief en somatisch.

 

Schalen

Totaalscore, affectief, cognitief en somatisch. 

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!