BAI-NL – Beck Anxiety Inventory

De BAI-NL meet de ernst van zelfgerapporteerde angst.

 

Auteur

A.T. Beck & R.A. Steer

Copyright © 1993, Nederlandse vertaling 2015. Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com. Art.nr. 7600.28

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Adolescenten en volwassenen vanaf 17 jaar

 

Wat meet de vragenlijst?

De BAI-NL is een korte zelfrapportage-vragenlijst die kan worden  worden ingezet als screener voor het meten van angst(symptomen). De BAI-NL bestaat uit 21 items die betrekking hebben op de volgende schalen: 

  • Neurofysiologisch: items gericht op neurofysiologische symptomen van angst, zoals zweten en trillen. 
  • Subjectief: subjectieve aspecten van angst, zoals niet kunnen ontspannen en bang zijn om de controle te verliezen. 
  • Paniek: items gericht op symptomen die worden ervaren door patiënten tijdens paniekaanvallen. 
  • Autonoom: items gericht op symptomen die kenmerkend zijn voor primaire autonome aspecten van angst.

Naast de bovenstaande schaalscores is er ook een totaalscore.

 

Afnametijd

10 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!