BAI-NL – Beck Anxiety Inventory

De BAI-NL meet de ernst van zelfgerapporteerde angst.

 

Auteur

A.T. Beck & R.A. Steer

Copyright © 1993, Nederlandse vertaling 2015. Pearson Assessment and Information BV, Amsterdam, www.pearson-nl.com. Art.nr. 7600.28

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Onderwerp

Angst

 

Doel

Screening

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

Volwassen poliklinische psychiatrische patiënten

 

Afnametijd

10 min

 

Aantal vragen 

21

 

Kosten

€1.12

 

Samenvatting

Met de BAI-NL wordt de ernst van zelfgerapporteerde angst gemeten. Omdat uit een totaalscore op de BAI-NL alleen een schatting komt van de algehele ernst van de angst, moeten andere aspecten van het psychologisch functioneren worden meegewogen, zoals comorbide symptomen van depressie. 

 

Let op

Omdat de BAI is ontwikkeld op basis van gegevens van volwassen poliklinische psychiatrische patiënten, moet men voorzichtig zijn met het gebruik van dit instrument bij andere klinische populaties. Verder is er is aanvullend onderzoek nodig naar de geschiktheid van de BAI voor het vaststellen van klinische angst bij normale volwassenen.

 

Schalen

Totaalscore, autonoom, neurofysiologisch, subjectief en paniek.

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!