ASV (Autisme Spectrum Vragenlijst)

 

Onderwerp

ASS

 

Doel

Diagnostiek, signalering en screening

 

Wijze van afnemen

Persoon die het kind goed kent, of door het kind zelf (vanaf een leeftijd van 9 jaar)

 

Doelgroep

Kinderen en jongeren (4-18 jaar)

 

Afnametijd

10 min

 

Aantal vragen 

24

 

Kosten

€4,99

 

Samenvatting

De ASV screent op ASS-symptomen bij kinderen. Bij een verhoogde score is nader onderzoek geadviseerd.

 

Toepassing

  • Screening: brengt de symptomen die bij kinderen kenmerkend zijn voor ASS in kaart.
  • Diagnose: inzetbaar in de diagnostiek van ASS in (jeugd)zorg en Jeugd GGZ.
  • Behandeling/monitoring

 

Schalen

De ASV meet de symptomen van ASS bij kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. De vragenlijst bevat de volgende subschalen:

  • Interactieve en Communicatieve Vaardigheden (ICV): problemen in de omgang met anderen (bijv. aangaan en onderhouden relaties met leeftijdgenoten, uitwisselen meningen en gevoelens)
  • Vreemde, Afwijkende Gedragspatronen (VAG): ongewone gedragspatronen (bijv. repetitief gedrag, gebrek aan flexibiliteit, vasthouden aan dagritme, vlak affect)

 

Auteur

Scholte, E. & van der Ploeg J. (2014). Autisme Spectrum Vragenlijst (ASV) Handleiding. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!