AQ Partner Rapportage (Autismespectrumquotiënt)

 

Onderwerp

neurobiologische ontwikkelingsstoornissen

 

Doel

signalering, screening

 

Wijze van afnemen

zelfrapportage

 

Doelgroep

volwassenen

 

Afnametijd

15 min

 

Aantal vragen 

50

 

Kosten

n.v.t

 

Samenvatting

Met de AQ kan worden bepaald op welke plaats op het continuüm van geen autisme kenmerk tot veel kenmerken van een autismespectrumstoornis een individu kan worden geplaatst. Dit gebeurt aan de hand van een totaalscore, die aanduidt in welke mate iemand zich identificeert met kenmerken van ASS. 

Bij afname van deze zelfrapportagelijsten is het van belang rekening te houden met de volgende valkuilen: bij een matige zelfreflectie zijn de scores minder betrouwbaar. Bij aanwijzingen hiervoor kan eventueel ook een AQ-partnerversie afgenomen worden. Ook kan er invloed zijn van een culturele achtergrond op de presentatie en herkenning van kenmerken en is het belangrijk aandacht te hebben voor eventuele malingering.

 

Schalen

aandacht voor details, fantasie/voorstellingsvermogen, communicatie, aandacht wisselen/moeite met veranderingen, sociaal inzicht en gedrag, totaalscore

 

Auteur

Baron-Cohen et al., 2001; Nederlandse vertaling: Blijd-Hoogewys

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!