photo

Online zelfhulp vermindert SOLK

Gepubliceerd op July 25, 2019, 11:32 a.m.

Afgelopen maand is het promotieonderzoek van Anne van Gils gepubliceerd. Hieruit blijkt dat online zelfhulp de klachten van patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) vermindert en zorgt dat de kwaliteit van leven van cliënten verbetert. 

Cliënten met SOLK hebben lichamelijke klachten waar, ondanks adequaat onderzoek, geen (afdoende) medische verklaring voor gevonden is. SOLK komt veel voor: tot 40% van de consulten bij de huisarts gaat over lichamelijke klachten waarvoor geen of onvoldoende somatische verklaring gevonden wordt. Uit eerder onderzoek van UMCG-onderzoeker Monica Joustra blijkt dat mensen met SOLK net zoveel beperkingen ervaren als mensen met lichamelijke klachten die wél medisch verklaard zijn.

Veel cliënten met SOLK maken vaak geen gebruik van een behandeling, dit komt onder andere door het stigma dat er op rust. Een e-Health behandeling neemt deze drempel weg, cliënten kunnen thuis in hun eigen tijd met hun behandeling aan de slag. Uit het onderzoek van Van Gils blijkt dat online behandeling voor SOLK effectief is: de gevonden effectgroottes doen niet onder aan die van conventionele psychologische behandelingen voor SOLK. 

Uit het onderzoek van Van Gils komt daarnaast ook naar voren dat veel zorgverleners het lastig vinden om met cliënten met SOLK om te gaan. Ze geven aan dat hun kennis op dit gebied beperkt is. Het vergroten van de kennis van zorgverleners is de eerste stap om de zorg voor cliënten met SOLK te verbeteren. 

Wil jij als behandelaar meer kennis opdoen over SOLK? Bekijk dan in ons programma “SOLK” de stap “voor de behandelaar” en doorloop het programma ook eens als cliënt. In de bibliotheek vind je per stap ook verdiepende informatie. Naast het SOLK programma voor volwassenen hebben we sinds deze week ook een nieuw programma gericht op jongeren met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten waarover je meer in deze nieuwsbrief kunt lezen! 

Het programma SOLK is samengesteld en geschreven door Therapieland in samenwerking met een psycholoog van Psychologenpraktijk Perspectief. Het programma is voornamelijk gebaseerd op het gevolgenmodel van Speckens en collega’s (2004). Daarnaast is inspiratie gehaald uit de protocollaire behandeling van SOLK van Keijsers, Van Minnen en Hoogduin (2011).

Anne van Gils promoveerde op 3 juli aan de Rijksuniversiteit Groningen met haar proefschrift “Developing e-health applications to promote a patient-centered approach to medically unexplained symptoms”.‚Äč