Duurzame inzetbaarheid is volgens het Algemeen Dagblad één van de grootste ‘jeukwoorden’ van 2018, maar het staat wel op bijna elke HR-agenda in 2019. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat medewerkers niet alleen nu, maar ook in de toekomst nog waarde uit het werk ervaren en die waarde ook toevoegen aan de organisatie? Wat bij de aanpak van duurzame inzetbaarheid opvalt, is de focus op preventie: we willen voorkomen dat medewerkers in de knel raken. Maar werkt preventie wel echt? Want als preventie echt werkt, waarom roken er dan nog mensen? Er is een alternatief, een stap vóór preventie: amplitie.

 

Amplitie → Preventie → Risicobeperking → Curatief

Amplitie stamt af van het Latijnse woord ‘amplire’, wat versterken, vergroten en vermeerderen betekent. Amplitie is niet gericht op het behandelen (curatie) of voorkomen (preventie) van klachten, maar op het versterken van werknemers. Interventies gericht op amplitie bevorderen de positieve toestanden bij werknemers zoals bevlogenheid, welbevinden, veerkracht en gezondheid. Amplitie richt zich dus op alle medewerkers, niet alleen op de medewerkers die een risico lopen of al klachten hebben.

Gelukkige werknemers zijn productiever, weerbaarder tegen stress en energieker. Je noemt ze in werkcontext ook wel bevlogen werknemers. Geluk wordt voor ongeveer de helft bepaald door genetische factoren. Voor tien procent wordt het gevormd door situationele factoren die niet makkelijk te veranderen zijn, zoals het hebben van een partner, het hebben van een baan, iemands uiterlijk en iemands gezondheidsstatus. Tot slot wordt veertig procent van ons geluk bepaald door intentionele activiteiten die ons energie geven. Hier heb je zelf invloed op. Geluk dat je zelf initieert, door bijvoorbeeld het investeren in een hobby en je eigen ontwikkeling en door tijd te spenderen met mensen die je energie geven. Dit levert ook nog eens langer geluk op dan wanneer we het ‘in de schoot geworpen’ krijgen zoals bij het winnen van de loterij. Jezelf versterken heeft dus een heel groot effect op je welbevinden en kan je ook op je werk heel ver brengen.

Dit is waarom wij bij Gezondeboel uitgaan van de autonomie van medewerkers. Medewerkers kunnen bij ons aan de slag met hun eigen mentale weerbaarheid door onze innovatieve e-Health, VR, vragenlijsten en coaching. Al onze programma’s zijn gebaseerd op positieve psychologie en de toegankelijkheid van onze diensten staat centraal. Op deze manier kunnen wij bedrijven en medewerkers ondersteunen in het versterken van medewerkers. Benieuwd hoe wij jullie kunnen helpen?

Brickman, P., Coates, D., & Janoff-Bulman, R. (1978). Lottery winners and accident victims: is happiness relative? Journal of personality and social psychology, 36(8), 917.

Misschien ook interessant

Alles voor een gebalanceerde levensstijl

ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

Post Views: 358

Lees meer

Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Post Views: 535

Lees meer

De helft van de thuiswerkers hikt tegen een burn-out aan

In maart 2020 stapten we massaal over naar thuiswerken, een verandering die in het begin wat spannend leek. Maar al

Lees meer

De rol van e-Health in het zorgprestatiemodel

Post Views: 202

Lees meer

De Zorgcoach over de meerwaarde van e-Health binnen het sociaal domein

In het afgelopen jaar heeft de corona-pandemie ervoor gezorgd dat zorgaanbieders op zoek zijn gegaan naar mogelijkheden voor “zorg op

Lees meer