Als accountmanager bij Gezondeboel is Anouk Eijsberg-Brands verantwoordelijk voor het relatiebeheer en de implementatie van Gezondeboel. “Ik ben samen met de salesmanager het gezicht van Gezondeboel. Specifiek voor Universiteiten en Hogescholen begeleid ik de implementatie en opvolging van Gezondeboel. Door middel van meerdere sessies kijken we op welke plekken studenten hulp zoeken en hoe we studenten met een hulpvraag of probleem het beste kunnen bereiken.” Samen met studieadviseurs, studentenpsychologen, en decanen, informeert zij studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen over de mogelijkheden die Gezondeboel biedt. 

 

 

Een innovatief  e-Health platform voor studenten

 

Op dit moment maken er 7 Universiteiten en 3 Hogescholen succesvol gebruik van het Gezondeboel platform. Studenten van deze onderwijsinstellingen kunnen online trainingen volgen om te werken aan hun gezondheid en om hun mentale weerbaarheid te bevorderen. Ze kunnen als anonieme online zelfhulp worden ingezet, of onder begeleiding van een studentenpsycholoog.

 

 

Een breed aanbod aan online trainingen 

 

“Wij hebben een breed aanbod aan online trainingen voor studenten. De trainingen worden altijd ontwikkeld samen met experts uit het veld. We werken altijd met psychologen en ontwikkelen ons aanbod in huis”, vertelt Anouk. “Onlangs hebben we ons Engelstalige aanbod flink uitgebreid, zo zijn er naast de Nederlandse nu ook 25 Engelstalige online trainingen beschikbaar. Daarnaast  worden er op dit moment drie programma’s ontwikkeld die speciaal gericht zijn op studenten, namelijk Planning en structuur, Zelfmanagement en een Studie vaardigheidsprogramma.”

 

 

Het implementatietraject 

 

Gezondeboel onderscheidt zich van andere e-Mental Health aanbieders door het aanbieden van een uniek implementatietraject. “We besteden heel veel tijd aan het implemenatietraject, we vinden het namelijk belangrijk dat studenten ook daadwerkelijk gebruik maken van de online trainingen,” aldus Anouk. 

 

 

“Wanneer we een implementatie traject starten, beginnen we vaak met het opzetten van een projectgroep. Binnen deze projectgroep gaan we na hoe het platform zal moeten worden ingericht, we kijken bijvoorbeeld naar de gewenste programma’s, of de trainingen zullen worden gebruikt als zelfhulptool of als ondersteuning voor studentenpsychologen en hoe de student op dit moment hulp kan vinden binnen de onderwijsinstelling.”

 

 

“Vervolgens helpen we studentenpsychologen, studieadviseurs en andere stakeholders wegwijs te maken op ons platform door middel van trainingen. Samen met hen stellen we een plan op om studenten zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Denk aan de social media kanalen van de instelling, het informeren van studieverenigingen, het organiseren van themaweken of het uitdelen van stressballen waarop een link naar platform is afgedrukt.” We blijven dit sturen door te evalueren hoeveel studenten gebruik maken van Gezondeboel en wat het effect van een actie is geweest. Zo zorgen we ervoor dat het Gezondeboel platform ook daadwerkelijk draagvlak krijgt binnen de organisatie. 

 

 

Misschien ook interessant

Alles voor een gebalanceerde levensstijl

Amplitie of Preventie?

Post Views: 341

Lees meer

ArtEZ studente over de Gezondeboel trainingen

Post Views: 484

Lees meer

Betekenisvolle zorg met Positieve Gezondheid

Post Views: 678

Lees meer

De helft van de thuiswerkers hikt tegen een burn-out aan

In maart 2020 stapten we massaal over naar thuiswerken, een verandering die in het begin wat spannend leek. Maar al

Lees meer

De rol van e-Health in het zorgprestatiemodel

Post Views: 298

Lees meer