ZRM – Zelfredzaamheid-Matrix (met supplement ouderschap)

De ZRM meet hoe zelfredzaam iemand op één moment is.

 

Auteur

© GGD Amsterdam. Lauriks, Buster, De Wit, Van de Weerd, Van den Boom, Segeren, Klaufus, Kamann, Fassaert &Tigchelaar. 2016.

 

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Volwassenen

 

Wat meet de vragenlijst?

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een screeninginstrument waarmee de zelfredzaam van iemand op één moment gemeten wordt. Alle gegevens over het functioneren van een persoon worden op de ZRM uitgedrukt in een oordeel over de mate van zelfredzaamheid van die persoon op dat moment.

 

De ZRM dient afgenomen te worden door getrainde professionals. Neem voor meer informatie contact op met het ZRM-team van de GGD Amsterdam via zrm@ggd.amsterdam.nl. Raadpleeg de Handleiding ZRM via:
https://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/producten/zelfredzaamheid-matrix/downloadenaanvraag/

De ZRM bestaat uit de volgende dertien domeinen die door de behandelaar worden beoordeeld: 

 • Financiën: de mate waarin de cliënt voldoende inkomen heeft om in de basisbehoeften te voorzien, deze inkomsten zo zelfstandig mogelijk verwerft en de inkomsten en uitgaven in balans zijn.
 • Werk & opleiding: het hebben van betaald werk, het volgen van een traject dat naar werk leidt (gericht op arbeidsmatige participatie of re-integratie) of het volgen van een opleiding.
 • Tijdsbesteding: de mate waarin activiteiten gedurende de dag als plezierig of nuttig worden ervaren door de cliënt, de mate waarin een cliënt structuur in zijn dag aanbrengt.
 • Huisvesting: de stabiliteit, kwaliteit en autonomie van de woonsituatie van de cliënt.
 • Huiselijke relaties: de vraag of de persoon goede relaties onderhoudt met de personen met wie hij een huishouden deelt.
 • Geestelijke gezondheid: de aan- of afwezigheid van geestelijke problemen en, als er sprake is van geestelijke problemen, hoe de cliënt daarmee omgaat.
 • Lichamelijke gezondheid: de aan- of afwezigheid van een lichamelijke aandoening en – indien aanwezig – hoe de persoon hiermee omgaat.
 • Middelengebruik: het drugs-, gok- en alcoholgebruik van de cliënt en welke invloed dit heeft op het dagelijks functioneren.
 • Basale-ADL: de mate waarin de cliënt activiteiten uitvoert en heeft uitgevoerd die hij moet doen om zijn lichamelijke veiligheid en welzijn te behouden.
 • Instrumentele-ADL: de kwaliteit van de verrichtingen die een cliënt doet om veilig en duurzaam te functioneren in zijn omgeving.
 • Sociaal netwerk: de kwaliteit van relaties met vrienden, familie en kennissen.
 • Maatschappelijke participatie: de mate waarin de cliënt deelneemt aan maatschappelijke of gestructureerde activiteiten en organisaties.
 • Justitie: of de cliënt op dit moment, of in het (recente) verleden, in aanraking is gekomen met politie en justitie.

 

ZRM-supplement: ouderschap

Het supplement ouderschap is bedoeld voor de beoordeling van volwassenen die het ouderlijk gezag hebben over minderjarige kinderen. Het ZRM-supplement bevat vier aanvullende domeinen die samen de zelfredzaamheid van de volwassene in de zorg voor en ondersteuning van kinderen omvatten. De domeinen meten de mate waarin volwassenen zelfredzaam zijn op het gebied van: Lichamelijke verzorging, Sociaal-emotionele ondersteuning, Scholing en Opvang.

 

Afnametijd

10 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!