VvGK 6-16 – Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen

De VvGK 6-16 meet in welke mate symptomen van de gedragsstoornissen ADHD, ODD en CD aanwezig zijn bij een kind.

 

Auteur

J. Oosterlaan, D. Baeyens, A. Scheres, I. Antrop, H. Roeyers, & J. A. Sergeant. © 2008 Benelux B.V., Amsterdam, The Netherlands All rights reserved. 18/3824.01

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Kinderen en adolescenten (6-16 jaar)

 

Wat meet de vragenlijst?

Met de VvGK 6-16 kan worden nagegaan of en in welke mate symptomen van de gedragsstoornissen ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’ (ADHD), ‘Oppositional Defiant Disorder’ (ODD) en ‘Conduct Disorder’ (CD) bij een kind aanwezig zijn. Daarbij dient de DSM-IV als uitgangspunt.

De VvGK 6-16 omvat 42 gedragsbeschrijvingen waarbij de ouder of leerkracht dient aan te geven in hoeverre deze gedragingen van toepassing zijn op het kind. Er zijn vier schalen: 

  • Aandachtstekort
  • Hyperactiviteit/Impulsiviteit
  • Oppositional Defiant Disorder 
  • Conduct Disorder

 

Versies

De VvGK 6-16 is er in de volgende versies: 

  • Ouders 6-12 jaar basisonderwijs
  • Ouders 12-16 jaar voortgezet onderwijs
  • Leerkrachten 6-12 basisonderwijs
  • Leerkrachten 12-16 voortgezet onderwijs

 

Afname

De VvGK 6-16 kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. Gebruikers van de VvGK 6-16 wordt aangeraden de vragenlijst altijd door zowel de ouder(s) als de leerkracht(en) van het kind te laten invullen.

 

Afnametijd

10 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

AVL

De AVL is een instrument om vast te stellen of er sprake is van de gedragsaspecten van ADHD bij kinderen.

Lees meer

C-TRF – 1,5 tot 5 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen.

Lees meer

CBCL – 1,5 tot 5 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen.

Lees meer

CBCL – 6 tot 18 jaar

Op gestandaardiseerde wijze kwantificeren van gedragsproblemen en emotionele problemen en vaardigheden bij kinderen en jongeren.

Lees meer

DES

Stelt de frequentie van dissociatieve ervaringen vast. 

Lees meer

DMSES

Het instrument meet self-efficacy van diabetes type 2-patiënten bij zelfzorgactiviteiten.

Lees meer

EDE-Q

Dit instrument meet eetstoornispathologie.

Lees meer

EFV

De EFV geeft inzicht in de werking van denkprocessen bij kinderen en jongeren.

Lees meer
Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!