VISK – Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen

De VISK inventariseert sociaal probleemgedrag bij kinderen met een (milde) pervasieve ontwikkelingsstoornis.

 

Auteur

Copyright © 2015, Accare, p/a Boom Uitgevers Amsterdam

Copyright © C.A. Hartman, E. Luteijn, H. Moorlag, A. De Bildt & R.B. Minderaa.

 

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Kinderen en adolescenten (4-18 jaar) met een pervasieve ontwikkelingsstoornis.

De VISK wordt ingevuld door ouders of verzorgers.

 

Wat meet de vragenlijst?

De VISK wordt ingevuld door ouders of verzorgers. De test bestaat uit 49 items. De items zijn verdeeld in zes probleemschalen: 

  • niet goed afgestemd zijn op de sociale situatie
  • verminderde neiging van sociale interactie
  • oriëntatieproblemen in tijd, ruimte en plaats
  • niet begrijpen van sociale informatie
  • stereotiep gedrag
  • angst voor en weerstand tegen veranderingen

Alle items worden beoordeeld op een driepuntsschaal. De ruwe schaalscores worden geïnterpreteerd met behulp van normtabellen. De normeringsschaal is een zevenpuntsschaal die loopt van ‘zeer laag’ tot ‘zeer hoog’.

 

Afnametijd

10 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!