VAK – Vragenlijst Angst bij Kinderen

Het kwantificeren van subjectief ervaren angst bij kinderen.

 

Auteur

Revised Fear Survey Schedule for Children (FSSCR) 1983, T.H. Ollendick.

Nederlandse versie: J. Oosterlaan, P.J.M. Prins

Copyright © 2011 Pearson Assessment and Information B.V., Postbus 78, 1000 AB Amsterdam. Art.nr: 15/3825.01

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

 

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Kinderen van 4 tot 12 jaar

 

Wat meet de vragenlijst?

De Vragenlijst voor Angst bij Kinderen van 4 tot en met 12 jaar (VAK4-12) is een Nederlandse bewerking van de Revised Fear Survey Schedule for Children. Deze zelfrapportagelijst is ontwikkeld voor het kwantificeren van subjectief ervaren angst bij kinderen. Tevens kan de vragenlijst gebruikt worden in onderzoek naar de effectiviteit van interventies die gericht zijn op angstreductie. Als laatst maakt de VAK4-12 het mogelijk om op systematische wijze in kaart te brengen welke stimuli geassocieerd zijn met de (dis)functionele angst bij het kind. Deze informatie is van belang voor de behandeling, bijvoorbeeld met gedragstherapeutische exposure-technieken. 

De VAK4-12 bestaat uit tachtig items. De items beschrijven situaties en objecten die bij kinderen angst kunnen oproepen. Bij elk item staan drie antwoordmogelijkheden, waarvan er één door het kind dient te worden aangekruist: ‘niet bang’, ‘een beetje bang’ of ‘erg bang’. De items zijn verdeeld over vijf subschalen:

  • angst voor falen en kritiek
  • angst voor het onbekende
  • angst voor kleine verwondingen of kleine dieren
  • angst voor gevaar en dood
  • angst gerelateerd aan medische situaties

Afname

De test kan individueel en groepsgewijs worden afgenomen. De vragenlijst kan ook worden afgenomen bij kinderen die over onvoldoende leesvaardigheid beschikken om de vragenlijst zelf in te vullen. In dat geval wordt de vragenlijst mondeling afgenomen.

 

Afnametijd

20 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!