UCL – Utrechtse Copinglijst

De UCL brengt de wijze waarop iemand omgaat met problemen of stressvolle gebeurtenissen in kaart.

 

Auteur

P.J.G. Schreurs, G. van de Willige, J.F. Brosschot, B. Tellegen & G.M.H. 

© 1993 Pearson Benelux B.V., Amsterdam, The Netherlands. Art.nr: 17/1451.01

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Onderwerp

Stress en coping 

 

Doel

Screening

 

Wijze van afnemen

Zelfrapportage

 

Doelgroep

Jongeren (vanaf 14 jaar) en volwassenen

 

Afnametijd

15 min

 

Aantal vragen 

47

 

Kosten

€1,43

 

Samenvatting

De UCL meet de manier waarop iemand omgaat met problemen en stressvolle situaties. Coping wordt hierbij opgevat als een persoonlijkheidsstijl. Dit betekent niet dat de gehanteerde copingstrategieën onveranderlijke kenmerken of eigenschappen zijn. Eerder wordt het gezien als een voorkeur. 

 

Schalen

Actief aanpakken, palliatieve reactie, vermijden, sociale steun zoeken, passief reactiepatroon, expressie van emoties en geruststellende gedachten.

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!