UBOS-A – Werkbelevingslijst

De UBOS-A onderscheidt ‘opgebrande’ van ‘niet-opgebrande’ werknemers.

 

Auteur

Schaufeli & D. van Dierendonck, 1986.

Copyright © 2000 Pearson Assessment and Information B.V., Amsterdam, The Netherlands. www.pearsonclinical.nl. Art.nr: 16/3529.01.

Deze test(s) is (zijn) door Licentienemer te Amsterdam vervaardigd, na schriftelijke toestemming d.d. 1 januari 2019 van de uitgever en rechthebbende Pearson Benelux B.V. te Amsterdam. Deze test(s) is (zijn) auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en het verveelvoudigen en/of verspreiden, in welke vorm dan ook, zonder de vereiste voorafgaande schriftelijke toestemming van Pearson Benelux B.V. te Amsterdam is niet toegestaan. Onder verveelvoudigen valt onder andere, maar niet uitsluitend, het maken van een schermafdruk of het uitprinten van (een deel van) de test. Testresultaten vallen hier niet onder.

Logo Pearson

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?

Volwassenen

 

Wat meet de vragenlijst?

De UBOS-A meet de mate van burn-out en is in staat om werknemers met burn-outklachten te onderscheiden van gezonde werknemers en van degenen met andere psychiatrische klachten. Het instrument is gevoelig voor veranderingen en kan dus ook ingezet worden voor de evaluatie van behandelingsprogramma’s of preventieve trajecten. De UBOS-A bestaat uit vijftien items die betrekking hebben op de volgende schalen: 

  • (Emotionele) uitputting: het gevoel helemaal ‘op’ of ‘leeg’ te zijn als gevolg van het werk.
  • Mentale distantie: een cynische, afstandelijke en weinig betrokken houding tegenover de eigen werkzaamheden. 
  • Competentie: in hoeverre voelt men zich in staat om zijn werk goed te doen?

 

Afnametijd

10 minuten

‘ RUIMTE VOOR EEN KORTE
MAAR INSPIRERENDE BLOCKQUOTE ’

Reinier Landstra

Misschien ook interessant

Therapiland Digitrust ISO 27001
Therapiland Digitrust NEN 7510

Veilig & vertrouwd

Bij Gezondeboel hechten we enorm veel waarde aan de veiligheid en anonimiteit van ons platform. Gezondeboel is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd, wat betekent dat wij onze informatiebeveiliging volgens de norm waarborgen. Ook zijn wij AVG-proof!